learning for professionals

Operations management

Business Intelligence - overview G1N

To be translated Många organisationer använder Business Intelligence-lösningar för att bearbeta och analysera både intern och extern data, för att kunna utveckla sin verksamhet. Syftet med denna kurs är att ge en översikt om vad som menas med Business Intelligence och hur det kan användas i en organisation. Kursen utgår ifrån en bred definition av Business Intelligence (BI), och hur olika typer av BI-lösningar kan användas för att skapa mervärde i organisationer. Kursen tar upp exempel på BI-lösningar och vilka etiska frågeställningar som kan uppstå. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:• redogöra för grundläggande begrepp, metoder och tekniker inom Business Intelligence,• förklara och exemplifiera hur olika typer av beslutstöd kan användas i organisationer, samt• redogöra för etiska frågeställningar som kan uppstå i samband med en Business Intelligencelösning. Kurskod, ansökningskod, plats, takt och undervisningsspråkIT132G, HS-21658, Flexibel, Distans, 15%,  Ämne, utbildningsområdeInformationsteknologi, teknik Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser Mer information om kursen samt länk till ansökan hittar du på Högskolan i Skövdes kurssida.