Search

Operations management

7 RESULTS

Technical Leadership for Future Industry Processes A1N

To be translated Svensk industri möter nu en av de största utmaningarna sedan den industriella revolutionen. Vad innebär det för dig som ledare eller blivande ledare i industrin? Hur bibehåller du drivkraften hos dina medarbetare?Välkommen till kursen tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser. Den här kursen är särskilt framtagen för dig som har, eller strävar efter att ha en ledande roll i en industriell organisation. Kurser ger dig fördjupad kunskap inom området teknisk ledarskap med hänsyn till både mänskliga faktorn och ekonomin utöver den tekniska baskunskapen, den så kallade fullt integrerade teknikern eller ingenjör. Vi tittar närmare på och diskuterar olika ledaregenskaper och ledarstilar. Vad innebär det att vara en ledare med tekniskt ansvar?Stora förändringar krävs för att svensk industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig. Genom studier av praktikfall och arbetsrelaterade fall skapas djupare förståelse för under vilka förutsättningar tekniska ledare arbetar och vilka krav som ställs. Kurskod, anmälningskodVP737A, HS-26353 Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser

Technical Leadership for Future Industry Processes A1N

To be translated Svensk industri möter nu en av de största utmaningarna sedan den industriella revolutionen. Vad innebär det för dig som ledare eller blivande ledare i industrin? Hur bibehåller du drivkraften hos dina medarbetare?Välkommen till kursen tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser. Den här kursen är särskilt framtagen för dig som har, eller strävar efter att ha en ledande roll i en industriell organisation. Kurser ger dig fördjupad kunskap inom området teknisk ledarskap med hänsyn till både mänskliga faktorn och ekonomin utöver den tekniska baskunskapen, den så kallade fullt integrerade teknikern eller ingenjör. Vi tittar närmare på och diskuterar olika ledaregenskaper och ledarstilar. Vad innebär det att vara en ledare med tekniskt ansvar?Stora förändringar krävs för att svensk industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig. Genom studier av praktikfall och arbetsrelaterade fall skapas djupare förståelse för under vilka förutsättningar tekniska ledare arbetar och vilka krav som ställs. Kurskod, anmälningskodVP737A, HS-26355 Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser

Technical Leadership for Industry in Change G1N

To be translated Kursen vänder sig till dig som arbetar inom, eller är intresserad av att förstå tekniskt ledarskap inom industrin och inte har tidigare erfarenhet av att ha ett uppdrag som innebär ledning av andra individer. Du kan vara ny i din roll som arbetslagsledare eller liknande och hanterar gruppnivåer utan personalansvar eller önskar få grundläggande kunskaper som stöttar dig på väg in i ett sådant uppdrag.Då förändringstakten ökar ställer detta krav på ökad flexibilitet och förståelse för hur produktionsprocesser och beslut går till. För att medarbetare och ledare ska kunna utveckla sitt ledarskap för att klara hantera en fullt integrerat miljö med djup förståelse i teknik och förståelse för medarbetare och ekonomi i ett företag, krävs förståelse för individ och grupp samspelar. Kursen är utformad för att kunna få arbeta med problemställningar som finns på arbetsplatsen utifrån ett tekniskt ledarskapsperspektiv där du får diskutera, presentera och beskriva dina förslag till lösningar i ett sammanhang som bygger på vetenskaplig grund som kan användas inom praktiken i industrin. Efter avslutad kurs kan du utförligt redogöra för och diskutera viktiga begrepp, ansatser och ledarstilar inom tekniskt ledarskap för industrin i omställning,presentera och kritiskt diskutera ett praktiskt fall inom området tekniskt ledarskap för industri i förändring och förstå vikten av hastigheten i genomförandet och vikten av att beakta en föränderlig omvärld,diskutera ledarskapets betydelse och ansvar i relation till etiska aspekter av teknikutveckling, hållbarhetsaspekter av teknisk utveckling och jämställdhetsaspekter i tekniska organisationer/grupper. Kurskod, ansökningskodPR024G, HS-21800 Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser

Project Management - Basic Concepts and Methods G1N

To be translated Vill du bli bättre på att leda projekt och få direkt användbara kunskaper på området? Då ska du läsa den här kursen i projektledning som ger dig redskapen för att bli en bättre projektledare.I kursen kommer vi att gå igenom grunder inom projektledning samt introducera en generell projektmodell. Dessutom tittar vi på verktyg och metoder som är direkt tillämpbara inom företag och organisationer samt övar dig i att använda kända planeringsverktyg. Eftersom mycket av arbetet inom företag och organisationer görs i grupp tränar vi även på bland annat att förstå gruppdynamik och ge feedback under kursens gång.

Challenge-driven Operations Development with Hoshin kanri

Challenge-driven Operations Development with Hoshin Kanri This course focuses on how middle managers in operations should manage development work. In the course we systematically analyze the origin of development initiatives, goal setting in development work and choice of strategy for implementing development initiatives. The course is practice oriented and real-life challenges are used in all parts. Course content: Within the area of operation management there exist numerous challenges related to the development of efficiency and effectiveness. In this course methodological strategies addressing challenge-based operations development are explored. The course includes the following main elements: - The systematic analysis of conditions that drives challenge-based development work in operation management- The systematic analysis of goal setting in challenge-based development work in operation management.- The systematic analysis of implementation strategies related to challenge-based development work in operation management.  

Avancerade tillverkningsprocesser

Recent developments in manufacturing techniques are providing extraordinary benefits such as unique joint properties, synergistic mix of materials, component cost reduction, increased productivity and improved quality, the ability to manufacture complex geometrical configurations, and reliable assessment of the suitability of novel materials for the manufacture of new sustainable industrial products. The course aims to assist industrial personnel update their knowledge and widen their understanding of various aspects of new/advanced industrial manufacturing processes. The course delivers a general overview of the utilization of advanced manufacturing methods for production and quality management. The course is mainly delivered via distance learning in flexible, net-based form with one or two physical meetings. On-line lectures are combined with supervision and reporting meetings using web-based meeting systems. Some course meetings are compulsory.

Stärk organisationens förändringsförmåga - teori och praktiska verktyg

Det här är en kurs för dig som vill utveckla din förmåga att driva och genomföra organisationsförändringar. I den här kursen får du träna och utveckla din förmåga att arbeta med både beprövade och nya verktyg för organisationsutveckling som skapar engagemang. Kursen ger dig ökad förståelse för organisationsförändringar och stärker din förmåga att genomföra reella förändringar. Du får dela och ta del av erfarenheter och reflektera kring relevanta teorier rörande organisationsförändring. I kursen beskrivs utvecklingen och olika perspektiv inom entreprenörskap/intraprenörskap och organisatorisk utveckling och förändring. Du får ta del av och diskutera centrala begrepp, modeller och verktyg från forskningen samt hur dessa används både inom praktik och forskning. Stort fokus läggs på förändringsprocessen och dess byggstenar samt stödjande verktyg som behövs för att åstadkomma utveckling och förändring. Du lär dig att: Diskutera begrepp, modeller, teorier och perspektiv inom entreprenörskap/intraprenörskap och organisatiorisk utvecking och förändring. Förstå, analysera och kritiskt reflektera kring olika verktyg för förändringsarbete och organisationsutveckling. Välja och tillämpa relevanta verktyg på aktuella utmaningar inom företag, organisationer och samhälle. Producera och presentera rapporter som följer akademiska krav. För vem? Denna kurs riktar sig till ledare, projektledare, affärsutvecklare och innovationsledare som vill utveckla sin förmåga att driva och genomföra organisationsförändringar. Övrig informationKursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng.Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen vänder sig till yrkesverksamma och är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats. Välkommen!