Search

Swedish University of Agricultural Sciences

SLU is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle

Kursen ger en introduktion till begreppet social hållbarhet ur olika perspektiv. När vi diskuterar social hållbarhet dyker det upp massor med frågor som vi vill kunna besvara: • Vad innebär ett socialt ansvarstagande för individen, ledaren, företaget och samhället? • Hur stort ansvar ska vi ta för kommande generationer och vilken påverkan har vi i vårt företag eller i vår miljö? • Vad innebär ett socialt hållbart ledarskap? • Hur kan vi arbeta med social hållbarhet i företag och organisationer?All undervisning sker på distans.