Search

Swedish University of Agricultural Sciences

SLU is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

Djurvälfärd och hållbarhet

Målet med kursen är att ge lärare fortbildning inom ämnet djurvälfärd och hållbarhet. Kursens mål är också att ge lärare inspiration att designa sin egen undervisning, att ge lärare möjlighet att ta till sig ny forskning och att dela med sig av läraktiviteter som kan användas av fler.