DIGITAL TRANSFORMATION: A VALUE PERSPECTIVE

Card image cap
 • DURATION
  46 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  2.5 HP
 • START DATE
  2021-12-01
 • END DATE
  2021-01-19

Applications 2021-06-28 - 2021-11-21

COURSE DESCRIPTION

Information and course given in swedish.

Det råder ingen tvekan om att digital transformation är en av de starkaste krafterna i dagens samhälle. Det som förändrat hela spelplanen är tillgången till information, möjliggjord av den digitala utvecklingen. Gamla sanningar är plötsligt inte längre giltiga. Individualisering är oundvikligt och innovation en överlevnadsfråga. Att hantera digital transformation är emellertid inte alltid helt okomplicerat och för att lyckas fullt ut behöver organisationer ha kunskap inom många olika områden.

I kursen digital transformation – ett värdeperspektiv, kommer du som student att få möjlighet att diskutera och reflektera över den digitala transformationsprocessen med ett särskilt fokus på det värde som processen och dess utfall möjliggör för individer, organisationer och samhälle.


Under kursen kommer studenterna att få möjlighet att utveckla kritiska perspektiv på värdet av den digitala transformationsprocessen såväl som att identifiera och utvärdera både positiva och negativa effekter av realiserade transformationsinitiativ.


Kursen innehåller följande moment:
- begrepp, definitioner och teorier relaterat till digital transformation och hur processen möjliggör värde med stöd av digital teknologi
- positiva och negativa effekter av digital transformation på individ-, organisations- och samhällsnivå.


Kursupplägget är helt digitaliserat och anpassat till dig som är yrkesverksam genom en mix av korta inspelade föreläsningar varvat med inspirerande distansmöten efter arbetstid. Kursledningen, som består av blandning av akademiker och erfarna konsulter, ser fram emot att få träffa dig under trevliga och lärorika distansmöten under hösten 2021.

För mer detaljerad information: https://www.hb.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/digital-transformation--ett-vardeperspektiv/

courses you may also like