DIGITAL TRANSFORMATION: A STRATEGIC PERSPECTIVE

Card image cap
 • DURATION
  8 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  2.5 HP
 • START DATE
  2021-10-06
 • END DATE
  2021-11-26

Applications 2021-06-28 - 2021-09-26

COURSE DESCRIPTION

Information and course given in swedish.

Det råder ingen tvekan om att digital transformation är en av de starkaste krafterna i dagens samhälle. Det som förändrat hela spelplanen är tillgången till information, möjliggjord av den digitala utvecklingen. Gamla sanningar är plötsligt inte längre giltiga. Individualisering är oundvikligt och innovation en överlevnadsfråga. Att hantera digital transformation är emellertid inte alltid helt okomplicerat och för att lyckas fullt ut behöver organisationer ha kunskap inom många olika områden. Att hantera digital transformation är emellertid inte alltid helt okomplicerat och för att lyckas fullt ut behöver organisationer ha kunskap inom många olika områden.

I kursen digital transformation – ett strategiskt perspektiv, kommer du som student att få möjlighet att diskutera och reflektera över den digitala transformationsprocessens olika delar ur ett strategiskt perspektiv. Du kommer också att bli introducerad till teorier, aktuell forskning och praxis med särskilt fokus på och fördjupning i hur den tekniska utvecklingen skapar disruption och krav på strategiskt agerande. Kursen innehåller följande moment:


- digitala teknologier och dess påverkan på samhället, marknaden och nya kundbeteenden
- digital strategiformulering som svarar mot marknadsförändringar och nya kundbeteenden
- strategiskt perspektiv på hur digitala teknologier påverkar konkurrensförhållanden
- problematisering av hur digitala teknologier förändrar värdekedjor


Kursupplägget är helt digitaliserat och anpassat till dig som är yrkesverksam genom en mix av korta inspelade föreläsningar varvat med inspirerande distansmöten efter arbetstid. Kursledningen, som består av blandning av akademiker och erfarna konsulter, ser fram emot att få träffa dig under trevliga och lärorika distansmöten under hösten 2021.

För mer detaljerad information: https://www.hb.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/digital-transformation--ett-strategiskt-perspektiv/

courses you may also like