DIGITAL TRANSFORMATION: A HOLISTIC PERSPECTIVE

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  2.5 HP
 • START DATE
  2021-08-30
 • END DATE
  2021-11-07

Applications 2021-07-28 - 2021-08-30

COURSE DESCRIPTION

The information and course is given in swedish.

Det råder ingen tvekan om att digital transformation är en av de starkaste krafterna i dagens samhälle. Det som förändrat hela spelplanen är tillgången till information, möjliggjord av den digitala utvecklingen. Gamla sanningar är plötsligt inte längre giltiga. Individualisering är oundvikligt och innovation en överlevnadsfråga. Att hantera digital transformation är emellertid inte alltid helt okomplicerat och för att lyckas fullt ut behöver organisationer ha kunskap inom många olika områden.

I kursen digital transformation – ett helhetsperspektiv, kommer du som student att få möjlighet att diskutera och reflektera över den digitala transformationsprocessens olika delar. Du kommer också att bli introducerad till teorier, aktuell forskning och rutiner med ett särskilt fokus på helhet och process. Kursen innehåller följande moment:


- begrepp, definitioner och teorier relaterat till digital transformation
- den digitala transformationsprocessen olika aktiviteter
- kritisk granskning och problematisering av den digitala transformationsprocessen


Kursupplägget är helt digitaliserat och anpassat till dig som är yrkesverksam genom en mix av korta inspelade föreläsningar varvat med inspirerande distansmöten efter arbetstid. Kursledningen, som består av blandning av akademiker och erfarna konsulter, ser fram emot att få träffa dig under trevliga och lärorika distansmöten under hösten 2021.

För mer detaljerad information: https://www.hb.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/digital-transformation--ett-helhetsperspektiv/

 

courses you may also like