DIGITAL TRANSFORMATION: A CHANGE MANAGEMENT PERSPECTIVE

Card image cap
 • DURATION
  9 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  2.5 HP
 • START DATE
  2021-11-03
 • END DATE
  2021-12-30

Applications 2021-06-28 - 2021-10-24

COURSE DESCRIPTION

The information and course is given in swedish.

Det råder ingen tvekan om att digital transformation är en av de starkaste krafterna i dagens samhälle. Det som förändrat hela spelplanen är tillgången till information, möjliggjord av den digitala utvecklingen. Gamla sanningar är plötsligt inte längre giltiga. Individualisering är oundvikligt och innovation en överlevnadsfråga. Att hantera digital transformation är emellertid inte alltid helt okomplicerat och för att lyckas fullt ut behöver organisationer ha kunskap inom många olika områden.

I kursen Digital transformation – ett förändringsledningsperspektiv kommer du som student att bli introducerad till teorier, aktuell forskning och rutiner runt digital transformation, med ett särskilt fokus på förändringsledning. Du kommer också att få möjligheten att diskutera förändringshantering i relation till digital transformation, både med kursens lärare och andra studenter. Kursen innehåller följande moment:


- den digitala organisationen och organisationskultur
- förändringsledning och processer (förmåga)
- organisatorisk beteendehantering


Kursupplägget är helt digitaliserat och anpassat till dig som är yrkesverksam genom en mix av korta inspelade föreläsningar varvat med inspirerande distansmöten efter arbetstid. Kursledningen, som består av blandning av akademiker och erfarna konsulter, ser fram emot att få träffa dig under trevliga och lärorika distansmöten under hösten 2021.

För mer detaljerad information: https://www.hb.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/digital-transformation--ett-forandringsledningsperspektiv/

courses you may also like