DATA SCIENCE IN PRACTICE: ALGORITHMS FOR MACHINE LEARNING

Card image cap
 • DURATION
  18 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  5.0 HP
 • START DATE
  2021-09-15
 • END DATE
  2022-01-16

COURSE DESCRIPTION

Information and classes only in swedish.

Data Science är ett område som ökar i betydelse genom den allt enklare tillgången till data. Den här kursen vänder sig särskilt till programutvecklare som arbetar med dataanalys och maskininlärning i näringslivet och som vill förvärva solida teoretiska och praktiskt användbara kunskaper inom algoritmer för maskininlärning.

Kursen behandlar ett antal grundläggande tekniker och algoritmer för maskininlärning, med ett innehåll i huvudsak baserat på kurslitteraturen som är i form av böcker och forskningsartiklar, kompletterat med kortare inspelade föreläsningar och seminarier on-line. En betydande del av kursen utgörs av ett implementeringsprojekt där det ges möjlighet till egen fördjupning inom något delområde av maskininlärning som är av speciellt intresse för den egna verksamheten.

Observera
Fyra seminarier med obligatorisk närvaro on-line.

För mera detaljerad information: https://www.hb.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/data-science-i-praktiken-algoritmer-for-maskininlarning/

 

 

courses you may also like