DATA-DRIVEN ANALYSIS FOR COMPETITIVE ADVANTAGES

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  3.0 HP
 • START DATE
  2021-08-30
 • END DATE
  2021-11-07

Applications 2021-06-28 - 2021-09-06

COURSE DESCRIPTION

Information and course given in swedish.

Kursen syftar till att ge studenter möjlighet att utveckla kunskaper om såväl organisatoriska konkurrensfördelar som hur data kan användas för att identifiera ett företags specifika fördelar gentemot dess konkurrenter

I kursen problematiseras resursbaserat gentemot marknadsbaserat synsätt på konkurrensfördelar. Kursen utgår från ett företags kontext och hur intern (till exempel finansiell data) och extern data (till exempel kunddata) kan utgöra medel för att identifiera organisationens handlingsutrymme.

För mer detaljerad information: https://www.hb.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/datadriven-analys-for-konkurrensfordelar/

courses you may also like