TEKNIKER INOM INDUSTRI 4.0 A1N

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Production and Logistics
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  3.0 HP
 • INSTITUTION
  University of Skövde
 • START DATE
  2022-09-19
 • END DATE
  2022-11-27

Applications 2022-03-15 - 2022-04-19

COURSE DESCRIPTION

Industri 4.0, även känd som den fjärde industriella revolutionen, blir allt mer en verklighet när fler och fler organisationer inser dess potential för att nå full digitalisering. I den här kursen
Transformation till Industri 4.0 innebär inte bara införande av ny teknik, utan också helhetsförändringar av infrastruktur och organisationskultur för att stödja en smidig övergång. För att företag ska kunna genomgå den förändring som är nödvändig är det väsentligt att alla i organisationen, såväl chefer som ingenjörer, tekniker och operatörer har en bred kunskap om konceptet Industri 4.0, såväl som de möjligheter och utmaningar det innebär.

Lär känna teknikerna 

I den här kursen möter du några av de tekniker som utgör konceptet Industri 4.0 och du kommer att diskutera hur det kan påverka samhälle och miljö. Du kommer därefter att genomföra en analys av och utvärdera hur transformationen mot Industri 4.0 kan ske i en organisation och föreslå möjliga insatser.

Behörighet 

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under his.se/sokwiser

courses you may also like