INDUSTRIELL DIGITAL TRANSFORMATION A1N

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Operations management
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  3.0 HP
 • INSTITUTION
  University of Skövde
 • START DATE
  2022-10-03
 • END DATE
  2022-12-11

Applications 2022-03-15 - 2022-04-19

COURSE DESCRIPTION

Många betonar vikten av en digital omställning av svensk industri. Förmågan att ställa om ses som en av de allra viktigaste förutsättningarna för att svensk industri skall kunna bibehålla en konkurrensförmåga över tid. Samtidigt är området digital transformation ett mycket brett område och många har tankar och idéer om vad det innebär och vad som påverkar ett företags förmåga att ställa om. Frågor såsom; vad menas egentligen med digital transformation?, vilka möjligheter skapar en digital omställning?, handlar det bara om teknik?, vilka hinder behöver övervinnas? och vad behöver finnas på plats? är alla frågor som behöver bemötas, och hanteras. Kursen tar sin utgångspunkt i dessa frågeställningar.

Lär dig skapa förutsättningar 

Kursen har dessutom ett brett anslag, genom att fokusera på ett antal viktiga affärsdimensioner (t.ex. strategi, kultur, medarbetare, kunder), som samtliga kräver ett medvetet och fokuserat arbete för att kunna ta tillvara de möjligheter som nya tekniska lösningar skapar. Kursen fördjupar sig inom dessa affärdimensioner separat, men ger också en kunskap i hur dessa måste samspela för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en framgångsrik digital transformation.

Behörighet 

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under his.se/sokwiser

courses you may also like