FRAMTIDENS LIVSMEDELSSYSTEM - TRENDER OCH STRATEGIER FöR HåLLBAR MAT

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  First Cycle
 • CREDITS
  7.5 HP
 • INSTITUTION
  Swedish University of Agricultural Sciences
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-01-16
 • END DATE
  2023-03-21

Applications 2022-09-15

COURSE DESCRIPTION

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för livsmedelsförsörjning ur ett globalt hållbarhetsperspektiv, samt vilka faktorer och processer som underlättar och försvårar förändringar av livsmedelsproduktion- och konsumtion. Kursen behandlar översiktligt nutida och möjliga framtida livsmedelssystem, trender och strategier, med särskilt fokus på lokalt initierade förändringsprocesser för hållbar, urban och cirkulär livsmededelsproduktion och konsumtion.

courses you may also like