PLANERING OCH ANALYS MED HEUREKASYSTEMET – ETT SKOGLIGT BESLUTSSTöDSYSTEM

Card image cap
 • DURATION
  20 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  First Cycle
 • CREDITS
  15.0 HP
 • INSTITUTION
  Swedish University of Agricultural Sciences
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-01-16
 • END DATE
  2023-06-04

Applications 2022-09-15

COURSE DESCRIPTION

Nu har du som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin möjlighet att lära dig det skogliga beslutsstödsystemet Heureka – helt på distans! Distanskursen vänder sig framför allt till dig som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin. Om du är intresserad av att komplettera tidigare utbildning hos oss på SLU eller liknande utbildningsinriktningar är du också välkommen att söka kursen. Målet är att du ska få möjlighet att lära dig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruket och hur man kan genomföra en stor mängd olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling, samt få kunskaper om den bakomliggande vetenskapliga teorin. 

courses you may also like