TILLäMPAD SERVICE MANAGEMENT FöR YRKESVERKSAMMA

Card image cap
 • DURATION
  11 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Management
 • COURSE LEVEL
  Other
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-10-02
 • END DATE
  2023-12-15

Applications 2023-03-08 - 2023-09-24

COURSE DESCRIPTION

Det här är en kurs om värdeskapande genom tjänster - hur du kan utveckla bättre tjänster för dina kunder. Kunskap som kan användas för att få ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Målet är att ge dig ökad kunskap om och förståelse kring tjänsteforskning och hur du kan använda det i praktiken. Kursen behandlar centrala begrepp, teorier och modeller som kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och andra organisationer. Du får bland annat lära dig mer om begrepp som tjänst och tjänstelogik, tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling och tjänsteutveckling.

Fokus är hur företag och andra organisationer kan skapa värde för sina kunder, ägare och medarbetare. Hur detta värde kan definieras, analyseras och utvecklas i samspel mellan olika aktörer och hur teknologi och andra resurser integreras och används. Kursen behandlar både hur värde skapas och hur värdeskapandet begränsas samt hur värde kan förstöras.

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill bredda dina kunskaper kring värdeskapande och organisationsutveckling samt ledarskap och ledningsstöd.

Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform.

Kursen är kostnadsfri. Antal platser är begränsat.

Gör en intresseanmälan via kursen webbplats så får du mer information. 

courses you may also like