BORTOM BEMöTANDE - STRATEGI, ORGANISATION OCH LEDARSKAP FöR KUNDORIENTERAT SERVICEARBETE

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2022-09-26
 • END DATE
  2022-12-02

Applications 2022-05-31 - 2022-09-11

COURSE DESCRIPTION

Vad innebär det att jobba kundorienterat, mer än ett trevligt bemötande och en positiv kundupplevelse? Det tar vi upp i den här kursen där du får kunskap och verktyg som du kan använda i ditt arbete med att leda och organisera kundorienterat arbete inom olika tjänsteverksamheter.

Att jobba kundorienterat har blivit ett krav i många tjänsteverksamheter. Vad innebär det egentligen? Det tar vi upp i den här kursen som behandlar de bakomliggande orsakerna till behovet av kundorientering i tjänsteverksamheter,  hur det kundorienterade tjänstearbetet kan ledas och organiseras samt vilka  konsekvenser detta har på arbetsförhållanden och arbetsmiljön.

Med utgångspunkt i både deltagarnas egna erfarenheter och den senaste tjänste- och arbetslivsforskning ger kursen en balanserad och problematiserande bild av dagens servicearbete där svårigheter och möjligheter uppmärksammas och där en grund läggs för hållbara strategier inom området.

Kursen tar upp följande områden: Kunders olika roller och kundrelationer, kundorienterat servicearbete utifrån ett organisatoriskt perspektiv, kundens roll vid tjänsteproduktion och implikationer i olika typer av tjänsteföretag, roller, makt och kön samt tjänsteinteraktioner, förutsättningar och problem och hur organisatoriska förutsättningar för goda tjänsteinteraktioner kan skapas.

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam med intresse för kunder, kundrelationer och ett kundorienterat servicearbete utifrån ett organisatoriskt perspektiv.

Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng.
Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform.

Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

courses you may also like