KUNDMISSNöJDHET OCH KLAGOMåLSHANTERING

Card image cap
 • DURATION
  11 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Other
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-02-13
 • END DATE
  2023-04-26

Applications 2022-11-22 - 2023-01-29

COURSE DESCRIPTION

Den här kursen ger dig ökad förståelse för vikten av att hantera och lära från missnöjda kunder. Du får kunskap och verktyg som du kan använda för att skapa bättre kundupplevelser och få fler nöjda kunder.

Målet är att du ska få ökad kunskap och förståelse för centrala begrepp, teorier, modeller och metoder med fokus på klagomålsprocesser och hur du kan återskapa kundens förtroende. Kursen behandlar, bland annat, orsaker till och analys av kundmissnöje, teorier och exempel från tjänsteforskning samt exempel på hur du kan applicera detta i praktiken. Vi tittar tillsammans på hur företag och organisationer kan lära av situationer med missnöjda kunder situationer och tillvägagångssätt för att säkerställa att fel, brister och kundmissnöjet inte upprepas.

Kursen genomförs på distans och är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats.

courses you may also like