METODER OCH VERKTYG FöR INDUSTRIELL CYBERSäKERHET

Card image cap
 • DURATION
  7 WEEKS
 • CREDITS
  2.5 HP
 • START DATE
  2021-11-01
 • END DATE
  2021-12-19

COURSE DESCRIPTION

Kursen är avsedd att ge studenterna fördjupade kunskaper om specifika koncept, metoder och verktyg för analys och design. Praktiska moment ingår för att ge en bättre förståelse av möjligheter och utmaningar. Innehållet återspeglar såväl de senaste vetenskapliga landvinningarna som industriell praxis. Gästföreläsningar av industriexperter ingår i denna kurs.

courses you may also like