INDUSTRINS DIGITALISERING - CYBER SECURITY

Card image cap
 • DURATION
  5 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Industry digitalization, robotics and automation
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  2.0 HP
 • INSTITUTION
  University West
 • START DATE
  2022-10-10
 • END DATE
  2022-11-11

Applications 2021-10-15 - 2022-10-11

COURSE DESCRIPTION

I dagens samhälle där digitaliseringen utvecklas med stormsteg i form av big data, cloud computing och internet of things, ökar också fokuset på cybersäkerhet. Den största problematiken för cybersäkerhet är den ständiga och framför allt snabba utvecklingen av nya enheter som skall kunna kommunicera med varandra från vart som helst när som helst. Med bakgrund i dessa ständiga förändringar har cybersäkerhet ett proaktivt och adaptivt förhållningssätt, genom kontinuerlig övervakning och realtidsbedömningar. Kärnan av cybersäkerhet består av metoder för analys och klassificering av datakommunikation för att kunna identifiera samt motverka attacker i realtid. Kursen utgår från cybersäkerhetsanalytikerns olika roller ur ett industriellt perspektiv. Vidare ingår att kunna analysera olika typer av datakommunikation. Med hjälp av olika typer av monitoreringsverktyg kunna identifiera olika typer av cyberattacker, samt tillämpa olika metoder för att upptäcka samt stoppa pågående cybersäkerhetsattacker.

courses you may also like