KLIMAT OCH FYSIK - FöR NYFIKNA

Card image cap
 • DURATION
  12 HOURS
 • SUBJECT AREA
  Climate Transition
 • COURSE LEVEL
  MOOC
 • CREDITS
  0.0 HP
 • INSTITUTIONS
  Uppsala University
  Open for the Climate
 • STUDY TYPE
  MOOC
 • END DATE
  2022-12-06

COURSE DESCRIPTION

Om föreläsningsserien

I denna föreläsningsserie diskuterar vi fysiken bakom klimat och klimatmodeller. Vi startar från de grundläggande principer som styr klimatet så som kosmisk påverkan, jordens strålningsbalans, värme och energi, går sedan via klimatmodeller vidare till olika energislags betydelse för vår energiförsörjning och deras påverkan på vår omvärld. Risker med olika energislag samt deras olika behov av naturresurser och material diskuteras. I seriens sista föreläsning diskuterar vi möjligheten till en plan(et) B. Vilka möjliga lösningar finns det på klimatkrisen och vad kan vi lära oss av klimat på andra planeter?

Målgrupp och upplägg

Föreläsningsserien vänder sig till dig som är nyfiken på hur klimatet fungerar utifrån grundläggande fysikaliska principer. Totalt ges 11 föreläsningar under november och december, online och kvällstid med start kl. 19.00. Varje föreläsning är 50 min lång och ungefär halva tiden ägnas åt diskussion med föreläsaren och övriga deltagare kring frågor kopplade till området för föreläsningen. Inspelat material kommer att göras tillgängligt i anslutning till varje föreläsning.

Efter deltagande i föreläsningsserien utfärdas ett intyg till de som så önskar.

Program

Klimatvetenskapens historia
Datum: 1/11 kl 19–20
Föreläsare: Ulf Danielsson

Kosmisk påverkan
Datum: 3/11 kl 19–20
Föreläsare: Andreas Korn

Jordens strålningsbalans
Datum: 8/11 kl 19–20
Föreläsare: Cecilia Gustavsson 

Värme och energi
Datum: 10/11 kl 19–20
Föreläsare: Matthias Weiszflog och Inga Goetz

Klimatmodeller
Datum: 15/11 kl 19–20
Föreläsare: Rikard Enberg 

Vind, vatten, el och mer...
Datum: 17/11 kl 19-20
Föreläsare: Daniel Primetzhofer

Solenergi
Datum: 22/11 kl 19–20
Föreläsare: Håkan Rensmo

Fusion och framtida energisystem
Datum: 24/11 kl 19–20
Föreläsare: Göran Ericsson 

Resurser och material
Datum: 29/11 kl 19–20
Föreläsare: Oscar Grånäs

Riskbedömningar
Datum: 1/12 kl 19–20
Föreläsare: Mattias Lantz 

Plan(et) B?
Datum: 6/12 kl 19–20
Föreläsare: Linn Boldt-Christmas

courses you may also like