FRAMTIDENS LEDARSKAP

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Management
 • CREDITS
  0.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-02-16
 • END DATE
  2023-04-27

Applications 2022-11-22 - 2023-01-29

COURSE DESCRIPTION

Den här kursen behandlar ledarskap och praktisk implementering av ledarskap. Du får ta del av teorier, begrepp och modeller samt dela och diskutera olika frågeställningar och utmaningar utifrån dina erfarenheter. 

Kursen tar sin utgångspunkt i teorier om ledarskapets roll för samskapande och kollektiv intelligens. Projektledning och förändringsledning, både praktiskt och teoretiskt belyses också. Kursen behandlar teorier och modeller som är viktiga för professionellt och organisatoriskt lärande, så som regenerativt lyssnande, konstruktivt relationsbyggande, hybrida arbetsmetoder och förhållningssätt för att öka arbetsgruppens empowerment. 

Efter genomgången kurs kommer du att kunna:   

 • Redogöra för de ledarskapsteorier som är viktiga för professionellt och organisatoriskt lärande
 • Analysera och förklara hur ledare kan bygga konstruktiva relationer
 • Diskutera och reflektera över ledarskapsteoriers och modellers relevans i olika situationer 
 • Reflektera över hur digitala verktyg kan påverka rollen som ledare

Digitala träffar via Zoom

 • 16 februari, 14-16
 • 2 mars, 14-16        
 • 16 mars, 14-16
 • 30 mars, 14-16
 • 13 april, 14-16    
 • 27 april, 14-17

Kursen ges på distan och är avgiftsfri. Antal plats är begränsat.
Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats.

Välkommen!

courses you may also like