STäRK ORGANISATIONENS FöRäNDRINGSFöRMåGA - TEORI OCH PRAKTISKA VERKTYG

Card image cap
 • DURATION
  13 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Operations management
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-01-23
 • END DATE
  2023-04-21

Applications 2022-11-22 - 2023-01-08

COURSE DESCRIPTION

Det här är en kurs för dig som vill utveckla din förmåga att driva och genomföra organisationsförändringar.

I den här kursen får du träna och utveckla din förmåga att arbeta med både beprövade och nya verktyg för organisationsutveckling som skapar engagemang. Kursen ger dig ökad förståelse för organisationsförändringar och stärker din förmåga att genomföra reella förändringar. Du får dela och ta del av erfarenheter och reflektera kring relevanta teorier rörande organisationsförändring.

I kursen beskrivs utvecklingen och olika perspektiv inom entreprenörskap/intraprenörskap och organisatorisk utveckling och förändring. Du får ta del av och diskutera centrala begrepp, modeller och verktyg från forskningen samt hur dessa används både inom praktik och forskning. Stort fokus läggs på förändringsprocessen och dess byggstenar samt stödjande verktyg som behövs för att åstadkomma utveckling och förändring.

Du lär dig att:

 • Diskutera begrepp, modeller, teorier och perspektiv inom entreprenörskap/intraprenörskap och organisatiorisk utvecking och förändring.
 • Förstå, analysera och kritiskt reflektera kring olika verktyg för förändringsarbete och organisationsutveckling.
 • Välja och tillämpa relevanta verktyg på aktuella utmaningar inom företag, organisationer och samhälle.
 • Producera och presentera rapporter som följer akademiska krav.

För vem? 
Denna kurs riktar sig till ledare, projektledare, affärsutvecklare och innovationsledare som vill utveckla sin förmåga att driva och genomföra organisationsförändringar.

Övrig information
Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng.
Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma och är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats.

Välkommen!

 

courses you may also like