APPLIED AI FOR INDUSTRY A1N

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Artificial Intelligence
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  3.0 HP
 • INSTITUTION
  University of Skövde
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-01-16
 • END DATE
  2023-03-26

Applications 2022-12-01 - 2023-01-16

COURSE DESCRIPTION


Course Content
This course is aimed at industrial professionals.
The course gives a brief introduction to artificial intelligence and discusses its possible advantages, disadvantages and risks. Several AI methods are introduced
with focus on their theoretical applicability as well as
through practical examples. The practical application
of AI methods will be trained through assignments.

-------------------------------

Inom industrin är det idag väldigt få som fullt ut förstår AI, men för att fullt ut realisera Industri 4.0:s allt mer högteknologiska verkstäder behöver företag utveckla sin kompetens och kunskap om artificiell intelligens.
Kursen Tillämpad AI för industrin passar dig som önskar en kortare introduktion till området och vill komma igång med att använda AI-metoder.

 

Prediktivt underhåll - ett av många exempel
 

Ett typiskt område inom industrin där AI är användbar, och där fördelarna är enkla att förstå, är prediktivt underhåll. Här används information från olika sensorer som mäter utrustningens och produktens egenskaper. Denna information blir sedan utvärderat för att upptäcka underhållsbehov i god tid, ofta med hjälp av klassificerings algoritmer. Detta bidrar till att företagen kan spara både tid och pengar och samtidigt arbetar mera hållbart.

 

Vilka risker finns?
 

Kursen Tillämpad AI för industrin ger en inledande introduktion till artificiell intelligens. Du kommer ta del av fördelar och nackdelar samt potentiella risker som tillämpning av AI kan medföra. Under kursen får du lära känna några AI-metoder, både teoretiskt och med praktiska exempel. Kursens inlämningsuppgifter innehåller praktiska övningar där dessa metoder tillämpas.

 

Vem är du?
 

Kursen inriktar sig till dig som är yrkesverksam inom industrin och nyfiken på vad AI är och hur det kan tillämpas.

 

Efter avslutad kurs kan du
 

redogöra och reflektera över vad artificiell intelligens (AI) innefattar och vilka möjligheter och risker tillämpningen av AI inom olika områden av industrin medför.
redogöra för och reflektera över olika begrepp och metoder som används inom AI och relevanta tillämpningsområden,
praktiskt tillämpa olika AI-metoder samt presentera och diskutera uppnådda resultat
 

Behörighet
 

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier med mera. Läs mer på his.se/sokwiser

 

Utvecklad inom WISER
 

Kursen är utvecklad inom projektet WISER. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för Expertkompetens. För mer information besök: his.se/wiser

courses you may also like