PROCESS MINING IN ORGANIZATIONS A1N

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Industry digitalization, robotics and automation
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  3.0 HP
 • INSTITUTION
  University of Skövde
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-01-16
 • END DATE
  2023-03-26

Applications 2022-12-01 - 2023-01-16

COURSE DESCRIPTION

The course consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part includes the definition of processes, process models (in particular Business Process Model and Notation, BPMN), the concept of and capability for process mining, automated process detection, variant detection, and performance analysis. The practical part consists of the student’s application of process mining to examples of event log files from various industrial sectors. The student shall also reflect on the usefulness of process mining in their employer’s organization and prepare a plan for how to introduce process mining within the organization.

----------------------

Vill du förstå hur en organisations processer fungerar i praktiken? Och genom den förståelsen identifiera flaskhalsar och avvikelser för att på så sätt effektivisera processer och arbetssätt? Då är den här inledande kursen Process Mining för organisationer en kurs för dig.
Företag ser på processer som nyckeln till framgång. Just nu finns ett ökat fokus på automatisering, optimering och simulering för att förbättra nuvarande processer. Genom process mining kan företag samla informationen från exempelvis automatiseringsinsatser och visualisera händelserna för att på så sätt se processernas konstruktion.

 

Varför visualisera händelseloggar?
 

Genom att visualisera händelseloggar, det vill säga det som sker i en process, kan företag analysera flödet och få en förståelse för vad som egentligen händer. Finns till exempel förbättringspotential, var kan den i så fall göras, uppstår efterlevnadshändelser och så vidare. Process mining gör det möjligt för en organisation att få kontroll över sina processer och på så sätt effektivisera flöden och öka sin konkurrenskraft.

 

Reflektera över användbarheten i din organisation
 

Kursen består av en teoretisk och praktisk del. Under den praktiska delen kommer du arbeta fram exempel på process mining genom att ta del av händelseloggfiler från olika industrier. Du kommer även få reflektera över användbarheten av process mining i din organisation och utarbeta en plan för hur det kan introduceras. Den teoretiska delen omfattar definitionen av processer, processmodeller (i synnerhet Business Process Model and Notation, BPMN), konceptet och förmågan för process mining, automatiserad processdetektering, variantdektektering och prestandaanalys.

 

Vem är du?
 

Den här kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam och vill lära dig mer om process mining och hur det kan introduceras i en organisation.

 

Efter avslutad kurs kan du
 

redogöra för funktionerna för process mining i en organisation
identifiera flaskhalsar i processer hos en organisation
redogöra för de varianter av processerna som finns i en organisation, samt
skapa processmodeller och dess varianter från händelseloggfiler.
 

Behörighet
 

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under his.se/sokwiser

 

Utvecklad inom WISER
 

Kursen är utvecklad inom projektet WISER. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för Expertkompetens. För mer information besök: his.se/wiser

courses you may also like