MBD – MODEL BASED DEFINITION, THE CAD-MODELL AS CARRIER OF INFORMATION A1N

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Industry digitalization, robotics and automation
 • COURSE LEVEL
  Second Cycle
 • CREDITS
  3.0 HP
 • INSTITUTION
  University of Skövde
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-03-27
 • END DATE
  2023-06-04

Applications 2022-12-01 - 2023-03-27

COURSE DESCRIPTION

Dagens snabba utveckling och ökade krav från kund har gjort att tillverkande företag sedan länge lärt sig leva med kontinuerlig produktutveckling. Denna ständiga vidareutveckling kräver ett integrerat och effektivt informationsflöde som följer produktens faser. I den här kursen kommer du att få en introduktion till hur 3D-modellen kan användas som informationsbärare. Ett arbetssätt som både är effektiv och informationssäker.
Kursen kommer att ge dig en förståelse för MBD (model based definition) och hur övergången till ett modellbaserat arbetssätt, dvs. att produktens data knyts till 3D-modellen, kan se ut under produktlivscykelns olika faser. Vi kommer lägga särskild tonvikt på konstruktionsprocessen. Genom att du har tillgång till programvara och kan laborera med MBD under kursens gång, bygger du din praktiska färdighet.

 

Analysera exempel från industrin
 

Under kursen kommer du att analysera din egen, eller en annan organisations hantering av produktinformation under en produkts livscykel. Genom detta reflekterande moment kommer du att få du bättre förståelse för potentiella utmaningar och möjligheter av implementering och användning av ett 3D-modellbaserat arbetssätt.

 

Efter avslutad kurs kan du:
 

Redogöra för innebörden av ett 3D-modellbaserat arbetssätt under produktlivscykeln, och argumentera för potentiella fördelar och nackdelar med 3D-modellen som informationsbärare, med särskild tonvikt på konstruktionsprocessen.
Analysera en verksamhets arbetssätt vad gäller hantering av produktinformation under produktlivscykeln och reflektera hur den skulle kunna förbättras med användning av MBD.
Reflektera över potentiella utmaningar och möjligheter av implementering och användning av ett 3D-modellbaserat arbetssätt i egen eller annan verksamhet
 

Vem är kursen för?
 

Denna kurs inriktar sig till dig som arbetar med, eller kring, produktutveckling och är nyfiken på hur du genom att arbeta modellbaserat kan optimera alla delar av värdekedjan.

 

Kursformat
 

Kursen i sin utbildningsform och omfattning tänkt att kombineras med arbete. Det innebär att kursen är:

Online
Kort kurs (3 Högskolepoäng) med en studietakt på 20% (motsvarar ca 8 tim i veckan i 10 veckor)
Genomförs genom självstudier samt enstaka schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).
Undervisningen bedrivs främst på svenska men moment på engelska kan förekomma.

 

Behörighet
 

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under his.se/sokwiser

 

Utvecklad inom WISER
 

Kursen är utvecklad inom projektet WISER. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för Expertkompetens. För mer information besök: his.se/wiser

courses you may also like