GROVFODER - ODLING OCH UTFODRING

Card image cap
 • DURATION
  20 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  First Cycle
 • CREDITS
  7.5 HP
 • INSTITUTION
  Swedish University of Agricultural Sciences
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-08-14
 • END DATE
  2024-01-01

Applications 2023-03-15 - 2023-04-17

COURSE DESCRIPTION

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling av grovfoder under svenska förhållanden samt konservering och utfodring av grovfoder, främst till mjölkkor. Några saker som kursen behandlar är:

courses you may also like