LEAN - STäNDIG FöRBäTTRING FöR LANTBRUKS-, LANDSBYGDS- OCH TRäDGåRDSFöRETAGET

Card image cap
 • DURATION
  2 WEEKS
 • CREDITS
  7.5 HP
 • INSTITUTION
  Swedish University of Agricultural Sciences
 • STUDY TYPE
  Blended

COURSE DESCRIPTION

SLU arrangerar en kurs i lean med fokus på lantbruks-, landsbygds- och trädgårdsföretag. Kursen vänder sig till rådgivare och personal vid branschorganisationer som står inför att starta en leanresa i sin verksamhet, men även lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag som är aktiebolag, och dess medarbetare, kan gå kursen.

För mer information se kursens webbsida.

Detta är en uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att gå kursen eller har frågor så kontakta oss via kursens webbsida.

courses you may also like