ADDITIV TILLVERKNING – PRODUKT- OCH TILLVERKNINGSASPEKTER

Card image cap
 • DURATION
  5 WEEKS
 • CREDITS
  2.5 HP
 • INSTITUTION
  University West
 • START DATE
  2020-11-09
 • END DATE
  2020-12-11

Applications 2020-08-01 - 2020-11-13

COURSE DESCRIPTION

Kursen lyfter fram hur konstruktiva utformningar av produkter för att dessa skall kunna tillverkas med additiva metoder. Vidare innehåller kursen programmering av processparametrar och hur dessa påverkar metallurgi och hållfasthet hos de tillverkade objekten. Dessutom fokuseras olika metoder för inspektion och validering, samt kostnadskalkylering utifrån ett globalt perspektiv inkluderande miljö- och hållbarhetsaspekter.

courses you may also like