INDUSTRINS DIGITALISERING - TEKNOLOGIHANTERING

Card image cap
 • DURATION
  9 WEEKS
 • CREDITS
  2.5 HP
 • INSTITUTION
  University West
 • START DATE
  2020-11-09
 • END DATE
  2020-09-11

Applications 2020-08-01 - 2020-11-13

COURSE DESCRIPTION

Berör några av de grundläggande koncepten och teorierna kring strategisk teknologihantering och granskar viktiga strategiska beslut i centrum av teknik- och innovationshantering utifrån företagets konkurrenssituation. Dessa kan till exempel beröra valet av teknologi, disruptiva innovationer, tidpunkten för teknikutvecklingsinitiativ, implementeringsstrategier, modulär design, skapande av strategiska partnerskap eller anpassning till snabb teknisk förändring.

courses you may also like