INDUSTRINS DIGITALISERING - VIRTUELLA FABRIKEN

Card image cap
 • DURATION
  5 WEEKS
 • CREDITS
  2.5 HP
 • INSTITUTION
  University West
 • START DATE
  2020-11-09
 • END DATE
  2020-12-11

Applications 2020-08-01 - 2020-11-13

COURSE DESCRIPTION

Kursen fokuseras på grundläggande metodik för den virtuella fabriken inom konceptet industrins digitalisering.  Koncepteten virtuella fabriker, fabriksskanning och AR/VR (Augmented och Virtual Reality) kopplat mot industrins digitalisering tas upp i kursen och diskuteras. Andra moment som diskuteras är databassystem kopplade mot simuleringsprogramvara samt autonoma robotceller.

courses you may also like