PRODUKTIONSLEDNING - PRODUKTIONSLOGISTIK

Card image cap
 • DURATION
  5 WEEKS
 • CREDITS
  2.5 HP
 • INSTITUTION
  University West
 • START DATE
  2020-11-09
 • END DATE
  2020-12-11

Applications 2020-08-01 - 2020-11-13

COURSE DESCRIPTION

Med produktionslogistik menas planering, samordning och styrning av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem. Området har fått allt större betydelse för företag i takt med dels ökade krav på kortare och säkrare leveranstider, dels ökade krav på mindre kapitalbindning samtidigt som produkter ska kundanpassas.

courses you may also like