TECHNICAL LEADERSHIP FOR INDUSTRY IN CHANGE G1N

Card image cap
 • DURATION
  11 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Operations management
 • COURSE LEVEL
  First Cycle
 • CREDITS
  3.0 HP
 • INSTITUTION
  University of Skövde
 • START DATE
  2021-08-30
 • END DATE
  2021-11-14

Applications 2021-03-15 - 2021-04-15

COURSE DESCRIPTION

To be translated

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom, eller är intresserad av att förstå tekniskt ledarskap inom industrin och inte har tidigare erfarenhet av att ha ett uppdrag som innebär ledning av andra individer. Du kan vara ny i din roll som arbetslagsledare eller liknande och hanterar gruppnivåer utan personalansvar eller önskar få grundläggande kunskaper som stöttar dig på väg in i ett sådant uppdrag.
Då förändringstakten ökar ställer detta krav på ökad flexibilitet och förståelse för hur produktionsprocesser och beslut går till. För att medarbetare och ledare ska kunna utveckla sitt ledarskap för att klara hantera en fullt integrerat miljö med djup förståelse i teknik och förståelse för medarbetare och ekonomi i ett företag, krävs förståelse för individ och grupp samspelar. Kursen är utformad för att kunna få arbeta med problemställningar som finns på arbetsplatsen utifrån ett tekniskt ledarskapsperspektiv där du får diskutera, presentera och beskriva dina förslag till lösningar i ett sammanhang som bygger på vetenskaplig grund som kan användas inom praktiken i industrin.

Efter avslutad kurs kan du utförligt redogöra för och diskutera viktiga begrepp, ansatser och ledarstilar inom tekniskt ledarskap för industrin i omställning,
presentera och kritiskt diskutera ett praktiskt fall inom området tekniskt ledarskap för industri i förändring och förstå vikten av hastigheten i genomförandet och vikten av att beakta en föränderlig omvärld,
diskutera ledarskapets betydelse och ansvar i relation till etiska aspekter av teknikutveckling, hållbarhetsaspekter av teknisk utveckling och jämställdhetsaspekter i tekniska organisationer/grupper.

Kurskod, ansökningskod
PR024G, HS-21800

Ansökan, behörighet och antagning
Om du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser

courses you may also like