MTM TIME STUDIES FOR MANUAL PROCESSES G1N

Card image cap
 • DURATION
  11 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Production and Logistics
 • COURSE LEVEL
  First Cycle
 • CREDITS
  4.0 HP
 • INSTITUTION
  University of Skövde
 • START DATE
  2021-10-11
 • END DATE
  2021-12-26

Applications 2021-03-15 - 2021-04-15

COURSE DESCRIPTION

To be translated

En nyckelfaktor för att bedriva konkurrenskraftig produktion i Sverige och Europa är att vi kan beskriva manuellt arbete på ett entydigt sätt, driva metodförbättringar och objektivt fastställa cykeltider utan subjektiva bedömningar av prestation.

I denna kurs får du lära dig grunderna för tidmätning av manuellt arbete och hur du genomför en analys av manuellt monteringsarbete i en produktionsanläggning. Denna tidmätning kan sedan ligga till grund för exempelvis balansering och optimering av en produktionslina. Efter kursen har du möjlighet att genomföra certifieringsprov för MTM-SAM hos MTM-Föreningen i Norden (kostnad för att genomföra certifieringsprov tillkommer).

MTM används för att analysera och tidsbestämma manuellt arbete. Det är ett så kallat elementartidsystem. Det bygger på en enkel princip: För en viss definierad rörelse finns det ett enhetligt tidsvärde bestämt. Utifrån MTM-systemet kan varje manuell arbetsoperation uppdelas i grundrörelser (ex. greppa och placera), som tillsammans utgör en komplett arbetsoperation, exempelvis att plocka en slangklämma från en låda och montera den. Var och en av de definierade grundrörelserna har tilldelats ett bestämt tidsvärde. Detta tidsvärde är fastställt med hänsyn till rörelsens natur och förhållanden, under vilka den utförs.

Kurskod, ansökningskod, plats och takt
PR023G, HS-21799, flexibel, 25%

Ansökan, behörighet och antagning
Om du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser

courses you may also like