INDUSTRIAL ROBOTICS AND ROBOTSTUDIO® II G1F

Card image cap
 • DURATION
  9 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Industry digitalization, robotics and automation
 • COURSE LEVEL
  First Cycle
 • CREDITS
  7.5 HP
 • INSTITUTION
  University of Skövde
 • START DATE
  2021-11-29
 • END DATE
  2022-01-30

Applications 2021-03-15 - 2021-04-15

COURSE DESCRIPTION

To be translated to english

Fortsättning inom industriell robotteknik och robotprogrammering. Specifikt används RobotStudio® i kursen och studenten lär sig mer avancerad programmering. Dessutom ger kursen också kunskap om lagar och standarder inom området maskinsäkerhet samt kunskap om riskanalys, samt behandlar samverkansrobotar i industriella applikationer.
Trots att robotar sprider sig till offentliga miljöer och hem är det största tillämpningsområdet fortfarande tillverkningsindustrins verkstadsgolv. Antalet robotar i dessa industriella miljöer växer och robotarna blir mer flexibla och självständiga. Samtidigt driver marknadens krav på nya och bättre produkter med allt kortare intervaller en utveckling där produkternas livscykel blir allt kortare, vilket leder till att robotar behöver programmeras om allt oftare för att kunna hantera dessa nya produkter. Detta innebär att det inte finns tid att stänga ned produktionen för att införa programmera om och testa inför nya varianter och produkter.

Offline-programmering och simulering är ett effektivt sätt att möta denna trend. Med den professionella programvaran RobotStudio® från ABB kan robotprogrammeringen göras på en PC på kontoret (offline), utan att produktionen behöver stoppas. Man kan på detta sätt i förväg skapa och testköra (simulera) robotprogram för kommande produkter. I denna kurs kommer ni att lära er att använda RobotStudio® för programmering och simulering av robotar.

Robotens styrprogram genereras av RobotStudio® och laddas ner till roboten när det är dags att börja tillverkningen av den nya produkten. Programmering, optimering och utbildning kan alltså ske parallellt med, och utan att påverka, den löpande produktionen. Detta leder till en rad fördelar, t.ex.: minskade risker, snabbare igångkörning, kortare ställtider, bättre dokumentation av gjorda program och ökad produktivitet.

I denna fördjupningskurs lär du dig mer avancerad offline- och grafikprogrammering, modellering, programmering av två robotar som samarbetar, definition och modellering av mekanismer som kompletterar robotens förmågor i en automatiserad miljö, exempelvis aktiva fixturer och arbetsdon, samt mer om den styrkod som RobotStudio® använder. Kursen ger också kunskap om lagar och standarder inom området maskinsäkerhet samt kunskap om riskanalys. Ett eget arbete som behandlar samverkansrobotar i industriella applikationer ingår också. I kursen genomförs projektarbete i programvaran RobotStudio® från ABB.

Kurskod, ansökningskod, plats, takt och undervisningsspråk
PR329G, HS-22614, Flexibel Distans, 100%, Undervisningen ges på svenska (viss undervisning på engelska kan förekomma).
 
Ämne, utbildningsområde
Produktionsteknik, teknik
 
Ansökan, behörighet och antagning
Om du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser
 
Mer information om kursen samt länk till ansökan hittar du på Högskolan i Skövdes kurssida.

courses you may also like