learning for professionals

Industry digitalization, robotics and automation

4 RESULTS

Industrial Robotics and RobotStudio® I G1N

Introduction to industrial robotics and robot programming. Specifically, the software RobotStudio® is used in the course and the student learns to handle, program, and simulate robots in this virtual environment.Although robots are spreading to public environments and homes, the largest area of application is still the manufacturing floor of the manufacturing industry. The number of robots in these industrial environments is growing and the robots are becoming more flexible and independent. At the same time, the market's demands for new and better products at ever-shorter intervals drive a development where the product life cycle becomes ever shorter, which means that robots need to be reprogrammed more and more frequently in order to handle these new products. This means that there is no time to shut down production to introduce reprogramming and testing for new variants and products. Offline programming and simulation are an effective way to meet this trend. With the professional software RobotStudio® from ABB, robot programming can be done on a PC in the office (offline), without the need to stop production. In this way, you can create and test (simulate) robot programs for upcoming products in advance. In this course you will learn how to use RobotStudio® for programming and simulation of robots. The robot's control program is generated by RobotStudio® and downloaded to the robot when it is time to start manufacturing the new product. Programming, optimization and training can thus be done in parallel with, and without affecting, ongoing production. This leads to a number of advantages, for example: reduced risks, faster start-up, shorter set times, better documentation of programs made and increased productivity. In this basic course you will learn the theoretical basics of industrial robotics and how to use the RobotStudio® software to jog / run robots, model details, program and simulate a simpler robot application. The course is free of charge and open to applicants who are EU citizens. Course code, application code, location, pace and languagePR027G, HS-21756, flexible distance, 50%, teaching in English. Subject, Disciplinary DomainIndustrial Engineering, Technology Application, eligibility and admissionIf you work in industry, but lack academic qualifications, you can apply to be assessed on so-called real competence. Read more on this page his.se/ansokindustrikurser More information about the course and a link to the application can be found at the University of Skövde's course page.  

Industrial Robotics and RobotStudio® II G1F

To be translated to english Fortsättning inom industriell robotteknik och robotprogrammering. Specifikt används RobotStudio® i kursen och studenten lär sig mer avancerad programmering. Dessutom ger kursen också kunskap om lagar och standarder inom området maskinsäkerhet samt kunskap om riskanalys, samt behandlar samverkansrobotar i industriella applikationer.Trots att robotar sprider sig till offentliga miljöer och hem är det största tillämpningsområdet fortfarande tillverkningsindustrins verkstadsgolv. Antalet robotar i dessa industriella miljöer växer och robotarna blir mer flexibla och självständiga. Samtidigt driver marknadens krav på nya och bättre produkter med allt kortare intervaller en utveckling där produkternas livscykel blir allt kortare, vilket leder till att robotar behöver programmeras om allt oftare för att kunna hantera dessa nya produkter. Detta innebär att det inte finns tid att stänga ned produktionen för att införa programmera om och testa inför nya varianter och produkter. Offline-programmering och simulering är ett effektivt sätt att möta denna trend. Med den professionella programvaran RobotStudio® från ABB kan robotprogrammeringen göras på en PC på kontoret (offline), utan att produktionen behöver stoppas. Man kan på detta sätt i förväg skapa och testköra (simulera) robotprogram för kommande produkter. I denna kurs kommer ni att lära er att använda RobotStudio® för programmering och simulering av robotar. Robotens styrprogram genereras av RobotStudio® och laddas ner till roboten när det är dags att börja tillverkningen av den nya produkten. Programmering, optimering och utbildning kan alltså ske parallellt med, och utan att påverka, den löpande produktionen. Detta leder till en rad fördelar, t.ex.: minskade risker, snabbare igångkörning, kortare ställtider, bättre dokumentation av gjorda program och ökad produktivitet. I denna fördjupningskurs lär du dig mer avancerad offline- och grafikprogrammering, modellering, programmering av två robotar som samarbetar, definition och modellering av mekanismer som kompletterar robotens förmågor i en automatiserad miljö, exempelvis aktiva fixturer och arbetsdon, samt mer om den styrkod som RobotStudio® använder. Kursen ger också kunskap om lagar och standarder inom området maskinsäkerhet samt kunskap om riskanalys. Ett eget arbete som behandlar samverkansrobotar i industriella applikationer ingår också. I kursen genomförs projektarbete i programvaran RobotStudio® från ABB. Kurskod, ansökningskod, plats, takt och undervisningsspråkPR329G, HS-22614, Flexibel Distans, 100%, Undervisningen ges på svenska (viss undervisning på engelska kan förekomma). Ämne, utbildningsområdeProduktionsteknik, teknik Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser Mer information om kursen samt länk till ansökan hittar du på Högskolan i Skövdes kurssida.

PLC-programming I G1N

To be translated Introduktion till PLC (programmable logic controller/programmerbar logisk styrenhet) programmering där en översiktsbild ges av PLC hårdvara samt kringutrustning. De vanligaste programmeringsspråken behandlas och praktisk programmering utförs.Den här kursen är för dig som vill lära dig hur en PLC är uppbyggd och hur den programmeras. Den internationella standarden IEC 61131 definierar fem olika programmeringsspråk för PLC. Vi går igenom dessa fem programmeringsspråk och dyker lite djupare i tre av dem: ladder diagram, structured text samt sequential function chart (SFC). Tidigare programmeringsvana är inget krav men underlättar naturligtvis. I kursen används två programvaror CoDeSys och Simumatik 3D. CoDeSys används för att skapa PLC-programmen och Simumatic 3D används för att skapa 3D-miljöer (produktionsmiljöer med maskiner, rullband, sensorer, kontrollpaneler, m.m) där PLC-programmen exekveras. Båda dessa programvaror tillhandahålls till studenten utan kostnad. Dessa program fungerar endast i PC. En Mac-dator kan alltså inte användas i denna kurs.

Robot system 1

Robot system 1 deals with industrial robots and their use in industry. The course addresses the structure and properties of robots, as well as principles for use in industry based on different principles. Based on the requirements placed on a robot system, these can be configured based on different technical points of departure, how they are to be used and methods for creating efficiency. Common equipment is taken up as adaptations to different work processes and applications. Here grippers and sensors come in as well as process equipment of various kinds. The course covers factors for investment, as well as laboratory work on how security and programming can be handled. This course is for professionals who work with production systems, automation and robotics at various levels as responsible for individual production lines, departments, or role as production manager or production development. The course will mainly focus on the manufacturing industry in application examples, but principles that will be addressed will be applicable to a number of industries, including consulting companies working towards the manufacturing industry. The course contains the following: Industrial robots as a concept; structure and properties; robots in relation to concepts such as Industry 4.0 and Smart Industry Principles of use; configuration of robot system Laboratory work with safety and programming of industrial robots Development trends, global perspective