Search

General

7 RESULTS

Djurvälfärd och hållbarhet

Målet med kursen är att ge lärare fortbildning inom ämnet djurvälfärd och hållbarhet. Kursens mål är också att ge lärare inspiration att designa sin egen undervisning, att ge lärare möjlighet att ta till sig ny forskning och att dela med sig av läraktiviteter som kan användas av fler.

Introduction to Sustainable Development

In this course package you will get a basic introduction to the concept of sustainable development. Among other things, we will discuss: The three pillars of sustainability (economic, social and ecological sustainability) Planetary boundaries Resource management  You will also learn about key competences for sustainability such as systems thinking and values thinking, and get an overview of the basic mechanisms of Earth’s climate and climate change. See all free online courses that KTH offers

Klimat och fysik för nyfikna 2024

I denna föreläsningsserie diskuterar vi fysiken bakom klimat och klimatmodeller. Vi startar från de grundläggande principer som styr klimatet så som kosmisk påverkan, jordens strålningsbalans, värme och energi, går sedan via klimatmodeller vidare till olika energislags betydelse för vår energiförsörjning och deras påverkan på vår omvärld. Risker med olika energislag samt deras olika behov av naturresurser och material diskuteras. I seriens sista föreläsning diskuterar vi möjligheten till en plan(et) B. Vilka möjliga lösningar finns det på klimatkrisen och vad kan vi lära oss av klimat på andra planeter? Föreläsningsserien vänder sig till dig som är nyfiken på hur klimatet fungerar utifrån grundläggande fysikaliska principer. Totalt ges 11 föreläsningar under våren 2024 med första tillfället den 6 februari. Föreläsningarna ges online, på tisdagar med start kl 19.00. Varje föreläsning är 50 min lång och ungefär halva tiden ägnas åt diskussion med föreläsaren och övriga deltagare kring frågor kopplade till området för föreläsningen. Inspelat material kommer att göras tillgängligt i anslutning till varje föreläsning. Det går att delta vid alla föreläsningarna i serien, men går också bra att delta vid enstaka föreläsningar. Föreläsningsserien är med några förändringar, samma som gavs under hösten 2022. De nya föreläsningarna har markerats under respektive föreläsning.   Program (kan komma att ändras) Klimatvetenskapens historiaFöreläsare: Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysikDatum: 6/2 2024, kl 19-20Sammanfattning: Klimatvetenskapens rötter kan spåras tillbaka till antiken, men den som lade grunden för den moderna klimatvetenskapen var svensken Svante Arrhenius kring förra sekelskiftet. År 2021 belönades området med Nobelpriset i fysik.   Kosmisk påverkanFöreläsare: Andreas Korn, universitetslektor i astronomiDatum: 13/2 2024, kl. 19-20Sammanfattning: Jorden är en del av rymden och termodynamiskt sett inget slutet system. Solens instrålning har en avgörande effekt på jordens klimat. Men hur påverkar solens variabilitet jordens klimat? Och finns det kanske andra relevanta effekter som är kosmiska in sin natur?    Jordens strålningsbalansFöreläsare: Erik Andersson-Sundén, forskare i tillämpad kärnfysikDatum: 20/2 2024, kl. 19-20Sammanfattning: I den här föreläsningen kommer vi att prata om den strålning Jorden tar emot från solen och hur den beroende på energi reflekteras, transmitteras och/eller absorberas i atmosfären och på jordytan. Vi kommer också att diskutera en del av de feedbackprocesser som är relevanta för jordens strålningsbalans, samt prata om olika atmosfärsgaser och deras så kallade växthuspotential (global warming potential).   KlimatmodellerFöreläsare: Rikard Enberg, universitetslektor i högenergifysikDatum: 27/2 2024, kl. 19-20Sammanfattning: Denna föreläsning ska först handla om modeller i allmänhet: matematiska, datorbaserade och stokastiska modeller (d.v.s. modeller där statistik och slumpmässiga utfall spelar roll) och om hur modeller är uppbyggda och vad man kan använda dem till. Den typ av modeller vi ska diskutera används inom naturvetenskap, medicin och teknik, men även inom ekonomi, samhällsvetenskap, politik, o.s.v. Sedan kommer det att handla om klimatmodeller:  Vad måste en klimatmodell innehålla?Vad är skillnaden mellan klimat och väder?Syukuro Manabes första klimatmodell som han fick Nobelpriset i fysik 2021 förModerna klimatmodeller, General Circulation Models, regionala modellerVad får man ut för resultat från en klimatmodell?  Vind, vatten, el och mer...Föreläsare: Daniel Primetzhofer, professor i tillämpad kärnfysikDatum: 5/3 2024, kl. 19-20Sammanfattning: El från vind och vattenkraft utgör en viktig del av vår energiförsörjning. Vattenkraft används dessutom för storskalig lagring av energi och stabilisering av vårt elnät. I denna föreläsning tas de fysikaliska principerna för vind- och vattenkraftverk upp och vi diskuterar tekniska frågor kring deras design. Vidare analyseras också fysiken och tekniska aspekter av de fördelar och utmaningar de medför för ett elnätssystem.   SolenergiFöreläsare: Håkan Rensmo, professor i fysikDatum: 12/3 2024, kl. 19-20Sammanfattning: Solen är en förnybar energikälla och solenergi kan på många sätt betraktas som outtömlig. Solenergi kan bland annat omvandlas till kemisk energi i form av olika bränslen, men också omvandlas till elektrisk energi med hjälp av solceller. I denna föreläsning fokuserar vi främst på hur solceller fungerar och vilka ny teknologier som utvecklas.   Fusion och framtida energisystemFöreläsare: Göran Ericsson, universitetslektor i tillämpad kärnfysikDatum: 19/3 2024, kl. 19-20Sammanfattning: Kärnenergi i form av fissionskraftverk är ett etablerad del av vårt energisystem. Det gäller särskilt i Sverige där kärnkraften idag står för ca 30% av elproduktionen. Fusionsenergi, där atomkärnor slås samman istället för att splittras som i fission, har länge diskuterats som en möjligt komplement till vårt energisystem. I denna föreläsning kommer jag att presentera de fysikaliska grunderna för fusionsenergi, hur denna genereras i solen och hur ett fusionskraftverk på jorden skulle kunna se ut. Vi kommer också att titta på de steg som återstår för att realisera fusionsenergin, och vilka likheter och skillnader som finns med dagens fissionskraft.   Resurser och materialFöreläsare: Oscar Grånäs, universitetslektor i materialteoriDatum: 26/3, 2024, kl. 19-20Sammanfattning: Vilka resurser och material används i det moderna samhället? Hur framställs dessa, och vilka möjligheter och problem kring hållbarhet ställs samhället inför? På det här temat går vi igenom: Teknik och material i det moderna samhälletMiljö och teknikutvecklingKritiska råvaror och resurserTillgänglighet, konfliktmineraler etcExtraktion, anrikning, förädling  RiskbedömningarFöreläsare: Mattias Lantz, forskare i tillämpad kärnfysikDatum: 2/4 2024, kl. 19-20Sammanfattning: Denna föreläsning kommer fokusera på riskbedömningar för olika kraftslag för samhällets energiförsörjning. Vad för kraftslag är lämpliga för att minska effekterna av klimatförändringar, vilka risker har de, och hur känsliga är kraftslagen själva för de olika effekter som kommer med klimatförändringar? Föreläsningen kommer bland annat ta upp: Rapporterna från FN:s klimatpanel IPCCEnergiförsörjningens andel av klimatutmaningenRisker med olika slags kraftslagRisker för olika kraftslag på grund av klimatförändringar  KlimattydlighetFöreläsare: Urban Eriksson, professor i fysikens didaktikDatum: 9/4 2024, kl. 19-20Ny föreläsning för 2024Sammanfattning:   Plan(et) B?Föreläsare: Linn Boldt Christmas, doktorand i astronomiDatum: 16/4, 2024, kl. 19-20Sammanfattning: Med dramatiska framsteg inom rymdindustrin över det senaste decenniet har många börjat att seriöst diskutera utvandring till andra planeter (t ex Mars) som ett förslag på hur mänskligheten kan räddas om vår planet förlorar sin bebolighet – men hur realistiskt är det egentligen? Vi har idag upptäckt över 5,000 planeter utanför vårt solsystem som vi kan teoretiskt välja från, så hur ser klimat ut på dessa planeter? Kan vi flytta dit och bo där?

Miljö, klimat och hälsa

Miljö, klimat och hälsa Kursen ger en fördjupad förståelse för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar.   Kursens innehåll Globala processer såsom miljö- och klimatförändringarDe globala hållbarhetsmålen / Agenda 2030HälsokonsekvensanalysKlimatanpassningRamverk inom miljö- och klimatpolitik.  Vidare behandlar kursen specifikt klimatförändringar och deras effekter på hälsa i vårt nordeuropeiska klimatområde. I det sammanhanget behandlas också särskilt utsatta miljöer respektive känsliga patientgrupper och individer. Även värmens effekter vid arbete samt klimatanpassning och förebyggande av väderrelaterade risker för boende och inom hälso- och sjukvård ingår. Larmkedjor, handlingsplaner och beredskapsfrågor inom vård- och omsorg tas upp, och effektiviteten av förebyggande åtgärder inom vård- och omsorg.   Omfattning Kursen är uppdelad i tre delar, med totalt 15 filmade föreläsningar.   Medverkande Christofer Åström (Medicine doktor, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet) Maria Nilsson (Professor, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet) Chris Ebi (Professor, Center for Health and the Global Environment, University of Washington) Eva-Lotta Glader (Docent, överläkare, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet) Gustav Strandberg (Filosofie doktor, SMHI)

Planetary Boundaries and Human Opportunities

A thriving global society relies on the stability of the Earth and its resilience across oceans, forests, waterways, biodiversity, the atmosphere and more. So how do we shape sustainability at a global scale? The boundaries set by the planet’s natural resources, the resilience of those resources, and the human activities that impact sustainability all come into play. In this massive open online course, see the rapidly evolving trends in global environmental change and the responses aimed at slowing or eliminating these changes. Get an overview of what is seen by some scientists as our current geological epoch – the Anthropocene, or an age of global change driven most significantly by humans. Learn how unsustainable patterns of production, consumption and population growth have challenge planetary resilience, all in support of human activity – and how our societies can develop in a just and safe way within the planet’s boundaries. This course is for: * Anyone new to the concept of sustainable development who wants to understand the interplay between human actions and what the planet can support.* Graduate students and advanced undergraduate students interested in the key concepts and practices of sustainability, environmental science, responsible consumption and related topics* Sustainable development practitioners – as well as private-sector actors, such as those who work in corporate sustainability and responsibility – who want a concise overview of the latest developments in the field

Responding to the metacrisis – untangling myths and values to help us navigate our future

This is a course for professionals and PhD students seeking a wider understanding of our current global predicaments, how to make sense of them, and how to respond. The first module introduces the Anthropocene, The Great Acceleration, Planetary Boundaries along with causal relationships between energy, technology, economy, values and the human and more-than-human experience. The second module explores how our own cognition, values, norms and emotions guide our responses to the crises of our time, and how we can formulate coherent responses based on our experiences. The third introduces a way of reasoning about the world in terms of interconnected systems instead of independent problems, and explores what such a view means for us. The course is run online with 2h highly interactive seminars connected to each module along with recorded material, readings and exercises.

Transforming Development: The Science and Practice of Resilience Thinking

With concerns about climate and global environmental changes, extreme events, and increases in social, economic, and political shocks, the concept of resilience is proving popular across a range of sectors as a way to understand and respond to our surprise-riddled world. This concept is now presented in a course led by the Stockholm Resilience Centre and the Centre for Complex Systems in Transitions and includes the latest research and practice on resilience. Resilience thinking includes the ability to persist in the face of challenges, adapt to new realities, or transform to fundamentally new paths for development. Resilience thinking is more than a theory, more than a set of tools. It is a way of seeing the world, offering a new perspective of how change in the world happens. Resilience thinking provides a new approach for building understanding and taking action in a complex world that is deeply interconnected and ever-changing. A world where controlled, planned approaches, existing knowledge and current solutions are not enough to effectively respond to the challenges in a highly dynamic and uncertain future. Addressing poverty, injustice, and inequality, and advancing human well-being remains a major ambition and challenge for the 21st century, and it now needs to consider that development will happen in a context radically different from the past. This course includes case studies and examples from practitioners who are working with resilience concepts in diverse contexts around the world. It is supported by strong scientific evidence and committed to being a platform to bring together and spark collaboration between individuals and organizations from around the world who are driven to transform development. This course is for: Development practitioners, policymakers and managers within development agencies around the world, as well as those working in the field with an interest in resilience thinking as it relates to development policy and practice.Students who are interested in the intersection of resilience, sustainability and development, and with a general interest in both local and global sustainability challengesAnyone with an interest in development, resilience thinking, and sustainability