Search

Swedish University of Agricultural Sciences

SLU is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

16 RESULTS

Analyses of environmental data 1

Unlock the secrets of our forests and gain valuable skills for a career in environmental sciences with our master-level class, Analyses of Environmental Data 1. This class will teach you how to collect, organize, analyze, and interpret data to understand the complex systems of our forests. From air, soil and water quality indicators to biodiversity, wildlife populations and climate change, you will learn how to use cutting-edge techniques and tools to make sense of the data and make informed decisions.

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring

Kursen ger en introduktion till ämnet arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är ett samlat begrepp för de kunskaper som behövs för att anpassa tekniken, miljön och arbetet till människans biologiska, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar. 

Coachning för rådgivare inom naturresursområdet

Vad är coacning, egentligen? Hur fungerar det? Och – fungerar det? Kursen ger dig de  bärande tankarna och människosynen som hör ihop med ett coachande förhållningssätt och vill inspirera dig att utvecklas vidare tillsammans med dina kunder; hjälpa dig att se nya möjligheter och nya sätt att möta och förstå människor.Detta är en uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att gå kursern eller har frågor så kontakta oss via kursens webbsida.

Djurvälfärd och hållbarhet

Målet med kursen är att ge lärare fortbildning inom ämnet djurvälfärd och hållbarhet. Kursens mål är också att ge lärare inspiration att designa sin egen undervisning, att ge lärare möjlighet att ta till sig ny forskning och att dela med sig av läraktiviteter som kan användas av fler.

Grovfoder - odling och utfodring

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling av grovfoder under svenska förhållanden samt konservering och utfodring av grovfoder, främst till mjölkkor. Några saker som kursen behandlar är:

Hållbar hästhållning i landsbygdsföretag

Hästen äter foder som produceras i lantbruket, utnyttjar beten, har behov på inhysning och skötsel som ofta liknar våra övriga lantbruksdjur, dessutom kan hästens gödsel återföras till åkern. På lantbruken och på landsbygden finns stora möjligheter att tillgodose de olika behov som ställs av hästen. I många fall kan ett vanligt lantbruk ställas om till hästgård där det finns stallplatser och träningsanläggningar eller stuteriverksamhet. Hästhållning i större skala ställer krav på bra djurhantering, utrymme för verkning och skoning och veterinärundersökningar samt ofta specifika anpassningar för besök av kunder.

Innovation för rådgivare

I den här kursen har vi valt att fokusera på innovation som process; hur gör man för att ta en idé till verklighet så att den kan skapa nytta? Vi sätter dig själv i centrum, med dina egna idéer. Utifrån det försöker vi använda dina nyvunna kunskaper och erfarenheter för att förstå hur du som rådgivare kan stödja och stimulera innovationsutveckling inom de gröna näringarna. Kursen består av sex webbmoduler samt en workshop där du får möjlighet att diskutera och pröva tillsammans med andra rådgivare. I kursen igår även individuell coachning; vi diskuterar dina nyvunna kunskaper och relaterar dem till de erfarenheter du får när du börjar arbeta praktiskt med att stimulera och stödja verkliga innovationsprocesser i din vardag. Detta är en uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att gå kursen eller har andra frågor så är du välkommen att ta en kontakt via kurssidan på webben.

Kommunikationens grunder

Denna kurs i kommunikation handlar om grundläggande principer och modeller för hur vi kommunicerar och agerar i olika situationer.  Kursen fokuserar främst på Rådgivning och beteendeförändringar, Socialpsykologi och gruppdynamik, Processledning samt Rådgivningsverktyg och metoder. Fysiska träffar varvas med webbföreläsningar, övningar och reflekterande moment. Detta är en uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att gå kursen eller har frågor så kontakta oss via kursens webbsida.

Lean - ständig förbättring för lantbruks-, landsbygds- och trädgårdsföretaget

SLU arrangerar en kurs i lean med fokus på lantbruks-, landsbygds- och trädgårdsföretag. Kursen vänder sig till rådgivare och personal vid branschorganisationer som står inför att starta en leanresa i sin verksamhet, men även lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag som är aktiebolag, och dess medarbetare, kan gå kursen.För mer information se kursens webbsida.Detta är en uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att gå kursen eller har frågor så kontakta oss via kursens webbsida.

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av svensk får- och lammköttsproduktion med fokus på utfodring, produktkvalitet och ekonomi.

Precision livestock farming for sustainable production

The course aims to provide knowledge about precision technology for Livestock production (Precision Livestock Farming, PLF) including its principles and frameworks, design and evaluation with a focus on end-user perspective and commercialisation.

Processledarutbildning

Hur får du med dig en grupp i en förändringsprocess? Hur får du människor att engagera sig, och vad gör du vid intressekonflikter?  Hur hanterar du komplexa frågor för att öppna för möjligheter istället för att fastna i svårigheter? Processledning handlar om att skapa lärande och handlingskraft, att ta vara på gruppers potential och ge vidgade perspektiv och nya idéer.Detta är en uppdragsutbildning. Om du vill gå kursen eller har frågor så kontakta oss via kursens webbsida.