Search

Swedish University of Agricultural Sciences

SLU is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

6 RESULTS

Hållbar matproduktion

Kursen syftar till att ge kunskaper om hållbarhet hos olika system för matproduktion.

Kyrkogårdsförvaltning

Detta är kursen för dig som jobbar, vill jobba inom eller bara är nyfiken på kyrkogårdssektorn.Kyrkogårdarna är en del av både den stadsnära och landsbygdsnära grönstrukturen, samtidigt regleras kyrkogårdsförvaltningarnas verksamhet av särskilda lagar och regler, som i förlängningen berör oss alla. Få inblick i denna värld genom att gå denna kurs. Kyrkogårdarna utgör ett av våra största kulturarv, något som du får lära dig att bedöma och vårda i den här kursen. Men vi blickar inte bara bakåt i tiden i denna kurs, utan en del av tiden ägnas åt kyrkogårdarnas framtidsfrågor. I kursen medverkar erfaret fackfolk. 

Planering och analys med Heurekasystemet – ett skogligt beslutsstödsystem

Nu har du som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin möjlighet att lära dig det skogliga beslutsstödsystemet Heureka – helt på distans! Distanskursen vänder sig framför allt till dig som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin. Om du är intresserad av att komplettera tidigare utbildning hos oss på SLU eller liknande utbildningsinriktningar är du också välkommen att söka kursen. Målet är att du ska få möjlighet att lära dig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruket och hur man kan genomföra en stor mängd olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling, samt få kunskaper om den bakomliggande vetenskapliga teorin. 

Precision livestock farming for sustainable production

The course aims to provide knowledge about precision technology for Livestock production (Precision Livestock Farming, PLF) including its principles and frameworks, design and evaluation with a focus on end-user perspective and commercialisation.

Stadsrum för barn och unga

Det här är en kurs för yrkesverksamma och studenter med intresse för staden som livsmiljö för barn och unga. Du får lära dig mer om hur urbana utemiljöer kan utvecklas för att uppfylla samhällets krav på en god bebyggd och hälsosam miljö för alla. Teori och studiebesök varvas med eget projektarbete.

Sustainable agriculture through smart farming

The course provides transdisciplinary skills in several topics related to precision agriculture and livestock farming including agriculture science, robotics, sensor technology and data analysis and the role of these technologies to achieve sustainable and climate smart agriculture. The course is organised together with six other European partners within an Erasmus+ project, with the overall objective to give the students an opportunity to develop European networks including academia as well as companies and organisations