Search

Management

1 RESULTS

Motiverande ledarskap (7,5 hp)

Vill du utveckla ditt ledarskap och samtidigt bli mer effektiv i din kommunikation? KI erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Kursen har fokus på ledarskap som identifierar och förstärker de beteenden inom en organisation som bidrar till verksamhetens mål. Då kommunikation är en central del i allt ledarskap ger kursen även praktisk träning i hur man genom kommunikation kan väcka medarbetarnas motivation. Om kursen Chefer och ledare har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla organisationer, team och individer. Motiverande ledarskap (ML) baseras på den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM) och samtalsmetoden Motiverande samtal (MI). OBM bygger på forskning om vad som påverkar människors beteenden. MI är en samtalsmetod som syftar till att skapa motivation för att underlätta förändringsprocesser. Tillsammans ger metoderna chefer och ledare verktyg för att kunna styra och motivera sina medarbetares beteenden med direkt påverkan på organisationens prestationer och resultat. Syfte Kursen ger grundläggande kunskap och träning i att tillämpa ett motiverande ledarskap, med fokus på att initiera, facilitera och utvärdera utveckling och förändring utifrån teorierna MI och OBM. Ur kursinnehållet Kursen ger dig kunskaper och träning i hur du: Identifierar och utvecklar förändringsbara nyckelbeteenden inom den egna organisationen Planerar och genomför en organisatorisk förändringsprocess utifrån OBM Informerar och kommunicerar på ett effektivt och anpassat sätt utifrån MI Ger och tar emot lärande feedback Genomför utvecklingssamtal och krävande samtal, enskilt och i grupp Reflekterar över etiska frågor kopplat till ledarskap och motivation/beteendeförändring