Search

Management

4 RESULTS

Demystifying Business Models  for New Entrepreneurs

Starting a business? Learn how to create a business model that ensures your new entrepreneurial venture is successful. Discover and analyse successful business models before developing your own Discover business management tools for building a business model Build essential skills for starting a business This course is designed for anyone who wants to boost their business development skills and learn how to create a successful business model. It will be particularly useful if you are about to start your own business, you’re struggling with your business model, or you need to reinvent your current business model. The course will be given in English.

Framtidens ledarskap

Den här kursen behandlar ledarskap och praktisk implementering av ledarskap. Du får ta del av teorier, begrepp och modeller samt dela och diskutera olika frågeställningar och utmaningar utifrån dina erfarenheter.  Kursen tar sin utgångspunkt i teorier om ledarskapets roll för samskapande och kollektiv intelligens. Projektledning och förändringsledning, både praktiskt och teoretiskt belyses också. Kursen behandlar teorier och modeller som är viktiga för professionellt och organisatoriskt lärande, så som regenerativt lyssnande, konstruktivt relationsbyggande, hybrida arbetsmetoder och förhållningssätt för att öka arbetsgruppens empowerment.  Efter genomgången kurs kommer du att kunna:    Redogöra för de ledarskapsteorier som är viktiga för professionellt och organisatoriskt lärande Analysera och förklara hur ledare kan bygga konstruktiva relationer Diskutera och reflektera över ledarskapsteoriers och modellers relevans i olika situationer  Reflektera över hur digitala verktyg kan påverka rollen som ledare Digitala träffar via Zoom 16 februari, 14-16 2 mars, 14-16         16 mars, 14-16 30 mars, 14-16 13 april, 14-16     27 april, 14-17 Kursen ges på distan och är avgiftsfri. Antal plats är begränsat.Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats. Välkommen!

Motiverande ledarskap (7,5 hp)

Vill du utveckla ditt ledarskap och samtidigt bli mer effektiv i din kommunikation? KI erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Kursen har fokus på ledarskap som identifierar och förstärker de beteenden inom en organisation som bidrar till verksamhetens mål. Då kommunikation är en central del i allt ledarskap ger kursen även praktisk träning i hur man genom kommunikation kan väcka medarbetarnas motivation. Om kursen Chefer och ledare har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla organisationer, team och individer. Motiverande ledarskap (ML) baseras på den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM) och samtalsmetoden Motiverande samtal (MI). OBM bygger på forskning om vad som påverkar människors beteenden. MI är en samtalsmetod som syftar till att skapa motivation för att underlätta förändringsprocesser. Tillsammans ger metoderna chefer och ledare verktyg för att kunna styra och motivera sina medarbetares beteenden med direkt påverkan på organisationens prestationer och resultat. Syfte Kursen ger grundläggande kunskap och träning i att tillämpa ett motiverande ledarskap, med fokus på att initiera, facilitera och utvärdera utveckling och förändring utifrån teorierna MI och OBM. Ur kursinnehållet Kursen ger dig kunskaper och träning i hur du: Identifierar och utvecklar förändringsbara nyckelbeteenden inom den egna organisationen Planerar och genomför en organisatorisk förändringsprocess utifrån OBM Informerar och kommunicerar på ett effektivt och anpassat sätt utifrån MI Ger och tar emot lärande feedback Genomför utvecklingssamtal och krävande samtal, enskilt och i grupp Reflekterar över etiska frågor kopplat till ledarskap och motivation/beteendeförändring  

Plan for Project Success: Project Planning and Management

You as a project manager are the one who can decide whether a project succeeds or not. In this course we explore different perspectives how to plan for project success. Leading projects is about delivering results within the set time and according to given resources. It is also about being responsive, flexible and being able to handle change. This course gives you basic knowledge to plan and organize successful projects, specifically in the hospitality industry. What is and how to succeed with projects?You will be introduced to concepts and principles behind project management and learn to create a plan that works for small and large projects. Project plans are a common and effective way to organize work, no matter what your job is. When you work on a project, it is about meeting the goals on time and according to budget. It may sound simple, but uncertainty and the often complex work tasks makes project management a challenging journey.  Project management for small and medium-sized companiesWith the help of case studies and examples from small and medium-sized companies (SMEs), you will learn more about planning projects especially in the hospitality industry. What are you learning?You will get to know about concepts and principles regarding project and project managementBe able to explain different concepts related to project planning and successful projectsAnalyze different scenarios and suggest solutions especially for small and medium-sized enterprises (SMEs) Who is the course for?The course is designed for anyone who is interested in learning more about project management and how to plan for successful project. However, the cases are especially designed for you in the hospitality industry. The course will be given in english.