Search

Production and Logistics

6 RESULTS

AGILE PRODUCTION DEVELOPMENT

AGILE PRODUCTION DEVELOPMENT Build the required knowledge and skills for efficient cross-disciplinary production development work. The course combines latest theories with practical cases from participating companies. The course gives students the required knowledge and skills for efficient cross-disciplinary production development work. Assignments are based on theory and industrial needs, that will be further developed in practical cases selected in close collaboration with their respectively companies. The students will be trained in agile planning methods/principles and an iterative way of working in a structured manner. The aim is to meet challenges/deviations in production development projects by implementing agile feedback-loops and innovative methods and principles. The course includes the following elements: Knowledge Intensive Product Realisation Challenges in industrial companies Overview processes and change management Organize for Information exchange and learning Agile Project Management Agile history and background, including methods and principles Project management and decision making Organization, collaboration and communication. Iterative development methods Planning, including Visible Planning (VP) Production Concept Development Requirement management, Product architecture and Production system Innovative thinking and activities Tools and methods for innovation and evaluation Production Concept Selection and Decisions Decision support and evaluation of alternatives Tools and methods for concept presentation and selection Implementation and follow-up

Internet of Things for Manufacturing Industry

In this course, you will gain insight in components and technologies included in the Industrial Internet of Things (IIoT). Designed specifically for manufacturing sector professionals, the course provides knowledge about the infrastructure, the technologies and requirements needed to generate, transport and manage data in the Industrial Internet of Things (IIoT) system which is one of the main building blocks towards digitalization and smart factories. It includes project work, laboratory exercises and assignments where the student gets knowledge of different applications of IIoT in the manufacturing industry.

MAINTENANCE FOR PRODUCTION DEVELOPMENT

MAINTENANCE FOR PRODUCTION DEVELOPMENT With a starting point in the concept of dependability this course offers a holistic view on maintenance development. One of its purposes is to help you motivate a maintenance strategy to develop your company’s production performance. We will apply different types of simulation to experience the dynamics of maintenance strategies and their consequences to production. The development of maintenance management is significant for improving the production performance. In the course, benefits from improving maintenance management are analyzed in different exercises. In the era of knowledge intensive- and innovative production development we also explore the application of different advanced simulation tools for developing maintenance. And, based on the study of a maintenance culture model we discuss together and individually develop a strategy of improvement. The course includes the following elements: Maintenance terminology Introduction to different tactical choices of how to manage physical assets, e.g. corrective maintenance, preventive maintenance, and condition-based maintenance Introduction to maintenance concepts such as TPM and RCM Theory and discussions on reactive and proactive maintenance and its economic impact The economic importance of maintenance Life cycle costing, key performance indicators in maintenance, and their corresponding effect to drive behavior in maintenance The connection between maintenance operations and production operations

PRODUCT AND PRODUCTION PLATFORMS

Product and Production Platforms  The course applies both theoretical and practical perspectives. This includes fundamental concepts together with current research and industrial practise in the area. Different means for planning, developing and analysing product and production platform design are introduced and practised. The impact on business processes of different platform strategies are discussed as well as their use in different sectors and applications. The course includes the following elements: Fundaments of product and production platforms theory Product platforms and related platforms in industrial practice Business opportunities and challenges associated with implementing and managing platform strategies Means to plan, design and analyse product and production platforms Models, methods, and tools used in product and production platform architecting and development The use of product platform strategies in different sectors and applications  

Simulation of production systems

Participants in this master course will develop skills in discrete event simulation to meet the needs of today's manufacturing industry. Through use of discrete event simulation you will learn to support improvements of industrial processes involving complex changes. The course focuses on how to build, analyse and communicate the results of a simulation study. You will acquire knowledge through theoretical understanding, practical exercises and workshops. Based on a real case, the course will guide you to be able to improve production and logistics flow with discrete event simulation.

Tekniker inom Industri 4.0 A1N

Industri 4.0, även känd som den fjärde industriella revolutionen, blir allt mer en verklighet när fler och fler organisationer inser dess potential för att nå full digitalisering. I den här kursenTransformation till Industri 4.0 innebär inte bara införande av ny teknik, utan också helhetsförändringar av infrastruktur och organisationskultur för att stödja en smidig övergång. För att företag ska kunna genomgå den förändring som är nödvändig är det väsentligt att alla i organisationen, såväl chefer som ingenjörer, tekniker och operatörer har en bred kunskap om konceptet Industri 4.0, såväl som de möjligheter och utmaningar det innebär. Lär känna teknikerna  I den här kursen möter du några av de tekniker som utgör konceptet Industri 4.0 och du kommer att diskutera hur det kan påverka samhälle och miljö. Du kommer därefter att genomföra en analys av och utvärdera hur transformationen mot Industri 4.0 kan ske i en organisation och föreslå möjliga insatser. Behörighet  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under his.se/sokwiser