Search

Uppsala University

Uppsala University was founded in 1477 and is today a strong and broad research university which is ranked among the best in the world. Here you will find 50,000 students and close to 5,000 researchers. Our ultimate goal is to conduct education and research of the highest quality and relevance to make a long-term difference in society. At the heart of this mission is the endeavor to advance sustainable development, engage with the wider community, and promote openness and respect. Our most important asset are all the individuals whose curiosity and commitment make Uppsala University one of Sweden’s most exciting workplaces.

2 RESULTS

Klimat och fysik - för nyfikna

Om föreläsningsserien I denna föreläsningsserie diskuterar vi fysiken bakom klimat och klimatmodeller. Vi startar från de grundläggande principer som styr klimatet så som kosmisk påverkan, jordens strålningsbalans, värme och energi, går sedan via klimatmodeller vidare till olika energislags betydelse för vår energiförsörjning och deras påverkan på vår omvärld. Risker med olika energislag samt deras olika behov av naturresurser och material diskuteras. I seriens sista föreläsning diskuterar vi möjligheten till en plan(et) B. Vilka möjliga lösningar finns det på klimatkrisen och vad kan vi lära oss av klimat på andra planeter? Målgrupp och upplägg Föreläsningsserien vänder sig till dig som är nyfiken på hur klimatet fungerar utifrån grundläggande fysikaliska principer. Totalt ges 11 föreläsningar under november och december, online och kvällstid med start kl. 19.00. Varje föreläsning är 50 min lång och ungefär halva tiden ägnas åt diskussion med föreläsaren och övriga deltagare kring frågor kopplade till området för föreläsningen. Inspelat material kommer att göras tillgängligt i anslutning till varje föreläsning. Efter deltagande i föreläsningsserien utfärdas ett intyg till de som så önskar. Program Klimatvetenskapens historiaDatum: 1/11 kl 19–20Föreläsare: Ulf Danielsson Kosmisk påverkanDatum: 3/11 kl 19–20Föreläsare: Andreas Korn Jordens strålningsbalansDatum: 8/11 kl 19–20Föreläsare: Cecilia Gustavsson  Värme och energiDatum: 10/11 kl 19–20Föreläsare: Matthias Weiszflog och Inga Goetz KlimatmodellerDatum: 15/11 kl 19–20Föreläsare: Rikard Enberg  Vind, vatten, el och mer...Datum: 17/11 kl 19-20Föreläsare: Daniel Primetzhofer SolenergiDatum: 22/11 kl 19–20Föreläsare: Håkan Rensmo Fusion och framtida energisystemDatum: 24/11 kl 19–20Föreläsare: Göran Ericsson  Resurser och materialDatum: 29/11 kl 19–20Föreläsare: Oscar Grånäs RiskbedömningarDatum: 1/12 kl 19–20Föreläsare: Mattias Lantz  Plan(et) B?Datum: 6/12 kl 19–20Föreläsare: Linn Boldt-Christmas

Vindkraftkurs

FÖR VEM Vindkraftskurs.se riktar sig till handläggare i kommuner och länsstyrelser samt till alla som vill lära mer om vindkraft. VAD OCH VARFÖR Syftet med kursen är att öka kunskapen om vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden. NÄR OCH HUR Du väljer själv när samt i vilken takt du vill genomföra momenten. Samtliga delar av kursen är avgiftsfria.   Vindkraftskurs.se är uppbyggd av fyra moduler: 1. Vindkraftens förutsättningar 2. Miljöpåverkan 3. Prövning och tillsyn 4. Idébank & lokal nytta Inne i modulerna finns både sökfunktion och kursöversikt, så att du lätt kan orientera dig genom kursens innehåll. Att gå igenom hela kursen tar ca 3–5 dagar beroende på hur intensivt/extensivt du läser. Du kan även välja att läsa delar av kursen.