MILJö, KLIMAT OCH HäLSA

Card image cap
 • DURATION
  2 WEEKS
 • CREDITS
  0.0 HP
 • INSTITUTION
  Umeå University

COURSE DESCRIPTION

Miljö, klimat och hälsa

Kursen ger en fördjupad förståelse för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar.

 

Kursens innehåll

Globala processer såsom miljö- och klimatförändringar
De globala hållbarhetsmålen / Agenda 2030
Hälsokonsekvensanalys
Klimatanpassning
Ramverk inom miljö- och klimatpolitik.
 

Vidare behandlar kursen specifikt klimatförändringar och deras effekter på hälsa i vårt nordeuropeiska klimatområde. I det sammanhanget behandlas också särskilt utsatta miljöer respektive känsliga patientgrupper och individer. Även värmens effekter vid arbete samt klimatanpassning och förebyggande av väderrelaterade risker för boende och inom hälso- och sjukvård ingår. Larmkedjor, handlingsplaner och beredskapsfrågor inom vård- och omsorg tas upp, och effektiviteten av förebyggande åtgärder inom vård- och omsorg.

 

Omfattning

Kursen ges som 20 timmar föreläsning fördelade på 10 tillfällen, i november-december 2022.

 

Medverkande

 • Christofer Åström (Medicine doktor, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet)
 • Maria Nilsson (Professor, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet)
 • Chris Ebi (Professor, Center for Health and the Global Environment, University of Washington)
 • Eva-Lotta Glader (Docent, överläkare, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet)
 • Gustav Strandberg (Filosofie doktor, SMHI)

courses you may also like