HåLLBAR UTVECKLING UR ETT PEDAGOGISKT PERSPEKTIV FöR YRKESLäRARE

Card image cap
 • DURATION
  20 HOURS
 • SUBJECT AREA
  Climate Transition
  Individual & Society
 • COURSE LEVEL
  MOOC
 • CREDITS
  0.0 HP
 • INSTITUTIONS
  Umeå University
  Open for the Climate
 • STUDY TYPE
  MOOC

Applications 2023-01-12

COURSE DESCRIPTION

Välkommen till ett öppet och nätbaserat utbildningsmaterial som bidrar med kunskap och inspiration för att stödja yrkeslärares undervisning med Hållbar utveckling.

Målgrupp
Verksamma yrkeslärare och yrkeslärarstudenter.

Innehåll
Utbildningsmaterialet baseras på:

 • nationella och internationella styrdokument om Hållbar utveckling,
 • yrkeslärares beprövade undervisningserfarenhet samt
 • forskning om skolutveckling och yrkeslärares undervisning för alla yrkeselever

Kursmaterialet ger grundläggande kunskap om Hållbar utveckling och en fördjupning i dimensionen Social hållbarhet. Avsikten är också att inspirera till programvisa skolutvecklingsarbeten genom filmer där verksamma yrkeslärare beskriver hur de arbetar med Hållbar utveckling i olika yrkesprogram.

Utbildningsmaterialet består av inspelade föreläsningar som du kan ta del av i den ordning du har behov av. Om du inte tidigare arbetat med Hållbar utveckling i ditt yrkesprogram rekommenderar vi att du tar del av utbildningsmaterialet i följande ordning:

 1. Hållbar utveckling
 2. Social hållbarhet
 3. Skolutveckling
 4. Inspirationsfilmer av och för yrkeslärare

Vid anmälan får du länk till material och inloggningsuppgifter. Mer information om utbildningen

Medverkande

 • Mari Forsberg, universitetsadjunkt, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
 • Robert Holmgren, lektor, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
 • Gerd Pettersson, lektor, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
 • Jenny Björkén, yrkeslärare, Hotell- och turismprogrammet, Astar, Luleå
 • Stina Björkén, yrkeslärare, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Astar, Luleå
 • Urban Burman, yrkeslärare, Fordons- och transportprogrammet, Anderstorpsskolan, Skellefteå
 • Annette Christiansen, yrkeslärarstudent, Hantverksprogrammet frisör, Luleå
 • Anna Renhorn Pohl, yrkeslärare, Försäljnings- och serviceprogrammet, Praktiska gymnasiet, Skellefteå

 

courses you may also like