DIGITALISERING OCH DIGITALA TRANSFORMATIONER I ORGANISATIONER

Card image cap
 • DURATION
  37 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Operations management
 • COURSE LEVEL
  Other
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2024-09-01
 • END DATE
  2023-12-22

Applications 2023-03-08 - 2023-09-10

COURSE DESCRIPTION

I den här kursen får du en ökad förståelse för vad digitalisering och digital transformation innebär. Du lär dig mer om varför digitalisering kan vara ett bra sätt att utveckla en verksamhet samt hur du kan arbeta systematiskt med den förändringsprocess som digitalisering innebär. Detta kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och innovationsförmågan i din organisation samt bidrar till att utveckla din kompetens.

Vad innebär digitalisering och digital transformation och hur kan företag och organisationer arbeta med digitalisering? Det är frågor som du kommer lära dig mer om här. Kursens tar utgångspunkt i digitalisering som tillämpning av digital teknik i företag och organisationer och behandlar samspelet mellan tillämpning av digital teknik och organisationsförändring.

Kursen består av följande moduler:

 1. Introduction to digitalisation and digital transformation sätter fokus på digitalisering och digital transformation och hur digitalisering kan användas för effektivisering och innovation.
 2. Business development through digitalisation introducerar olika modeller för digitalisering och digital transformation där deltagarna ges möjlighet att praktisera några av dessa i sin verksamhet, till exempel modeller för kartläggning av digital mognad och verksamhets- och förändringsanalys.
 3. Data driven organizations and data use berör data som resurs vid utvecklingsarbete, till exempel verksamhets-, produkt-, tjänsteutveckling). Deltagarna introduceras i hur data kan utgöra resurs för olika användningsområden, i olika kontext och vilka nyttor och värden som kan förväntas och realiseras med hjälp av data.
 4. Leadership and organization in the age of digital transformation fokuserar på ledning och organisering av digital transformation och hur agila arbetssätt, perspektiv och värderingar kan stötta den pågående förändringsprocess som digitalisering medför. 

Diskussionsinnehållet i kursen tas delvis fram av och samskapas av deltagarna själva genom att de tillämpar teorier, begrepp och modeller på egna erfarenheter. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande i undervisningen.

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill utveckla din kompetens inom digitalisering och digital transformation, förändringsledning och hur digitalisering kan användas för effektivisering och innovation i företag och organisationer. Den passar exempelvis dig som är chef, projekt- eller processledare eller som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling samt IT-frågor. 

Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform.

Kursen är kostnadsfri. Antal platser är begränsat.

Läs mer och anmäl ditt intresse till nästa kursomgång hösten 2024: https://www.kau.se/ctf/ise/digitalisering-och-digital-transformation

courses you may also like