VERKTYG FöR STRATEGISK UTVECKLING OCH PLANERING

Card image cap
 • DURATION
  13 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Other
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2024-09-18
 • END DATE
  2024-12-12

Applications 2023-03-08 - 2024-09-03

COURSE DESCRIPTION

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla och stärka förmågan att arbeta strategiskt med utveckling och planering - för att öka dina chanser att uppnå verksamhetsmål och skapa resultat.

Här får du träna förmågan att arbeta med verktyg för strategiutveckling som skapar engagemang. Vi går igenom strategiforskningens utveckling med tyngdpunkt på vad som kännetecknar dagens forskning. Du får diskutera och analysera centrala begrepp, modeller och verktyg samt hur dessa används inom praktik och forskning. En stor del av kursen handlar om att pröva och analysera verktyg som adresserar frågor som: Hur kan vi kan förstå företagets omvärld och invärld? Hur kan vi staka ut en strategisk inriktning som håller över tid och hur kan vi i nästa steg få saker och ting att hända? En annan viktig del i kursen är erfarenhetsutbyte och därför kommer kursinnehållet också delvis att anpassas utifrån kursens deltagare utifrån deras behov, önskemål och tidigare erfarenheter. Vår förhoppning är att deltagarna, efter avslutad kurs, har fått nya perspektiv på strategisk utveckling och fler verktyg i sin verktygslåda. 

Denna kurs hjälper dig att stärka din kompetens kring strategiskt tänkande och därtill knutna arbetssätt vilket också stärker möjligheterna att ta ledande roller knutna till strategiarbete.

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och passar dig som är ledare, projektledare, affärsutvecklare och innovationsledare och vill bli bättre på att arbeta strategiskt med utveckling och planering.

Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform.

Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Nästa kursomgång hösten 2024, besök kursens webbplats för mer information: https://www.kau.se/ctf/ise/verktyg-strategisk-utveckling-och-planering

courses you may also like