Search

Linköping University

In close collaboration with the business world and society, Linköping University (LiU) conducts world-leading, boundary-crossing research in fields including materials science, IT and hearing. In the same spirit, the university offers many innovative educational programmes, many of them with a clear vocational focus, leading to qualification as, for example, doctors, teachers, economists and engineers. LiU has 35,900 students and 4,300 employees on four campuses. Together we seek answers to the complex questions facing us today. Our students are among the most desirable in the labour market and international rankings consistently place LiU as a leading global university. LiU achieved university status in 1975 and innovation is our only tradition.

Grunderna i AI

KursinnehållKursen syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens. Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som hur sökning och maskininlärning fungerar samt konsekvenser av AI på samhället.  Börja läsa när du vill Du kan börja läsa kursen i stort sett när du vill då kursen är en online-kurs med flexibel antagning. Du gör ansökan till den termin du tänker börja läsa kursen. Vill du börja direkt så ansöker du till innevarande termin, eller så väljer du den termin du tänker börja. Termin väljer du här ovan, så kommer du till rätt ansökningstillfälle. KursformatKursen är en distanskurs som görs i egen takt och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av kursmaterialet och examineras med självrättande tester och inlämningar. Du som har gjort Elements of AI kan anmäla dig till den här kursen för att få dina resultat validerade. Det gäller både den svenska och den engelska versionen av kursen. Du måste inte göra om kursen, däremot måste du ladda upp certifikatet från Elements of AI och göra ett valideringstest med frågor motsvarande de som finns i Elements of AI för att säkerställa att det verkligen är du som gått igenom kursen. För mer information se denna länk. Kursen handleds över internet. Information om behörighetObservera att du vid ansökan till kursen måste kunna styrka att du har grundläggande behörighet. Om dina gymnasiemeriter inte redan finns på dina sidor på antagning.se så behöver du ladda upp gymnasieexamen, eller motsvarande, på antagning.se i samband med din ansökan.

Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI

KursinnehållKursen syftar till att ge en introduktion till praktisk AI, med fokus på grundläggande maskininlärning. Syftet är att förstå hur man kan skapa AI-system med hjälp av maskininlärning, få inblick i teknikens möjligheter och begränsningar, samt få en överblick över vanliga metoder för maskininlärning. Börja läsa när du villDu kan börja läsa kursen i stort sett när du vill då kursen är en online-kurs med flexibel antagning. Du gör ansökan till den termin du tänker börja läsa kursen. Vill du börja direkt så ansöker du till innevarande termin. Termin väljer du här ovan, så kommer du till rätt ansökningstillfälle.  KursformatKursen är en distanskurs som görs i egen takt och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av kursmaterialet och examineras med självrättande tester och inlämningar. Du som har gjort Elements of AI, Part 2: Building AI kan anmäla dig till den här kursen för att få dina resultat validerade. Detta innefattar att göra ett valideringstest med frågor motsvarande de som finns i Elements of AI, Part 2: Building AI för att säkerställa att det verkligen är du som gått igenom kursen. För mer information se denna länk. Kursen handleds över internet. Information om behörighetObservera att du vid ansökan till kursen måste kunna styrka att du har grundläggande behörighet. Om dina gymnasiemeriter inte redan finns på dina sidor på antagning.se så behöver du ladda upp gymnasieexamen, eller motsvarande, på antagning.se i samband med din ansökan.

Offentlig upphandling av cirkulära lösningar

Arbetar du med offentliga upphandlingar? Du kan spela en viktig roll i Sveriges strävan mot att bli mer hållbart och cirkulärt. I den här kursen får du lära dig mer om hur du genom upphandling kan bidra till att driva fram mer innovativa och hållbara lösningar.  Om den här kursen Offentlig upphandling kan spela en viktig roll för att nå ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. I Sverige motsvarar den idag snart 1 000 miljarder kr per år och rätt använd kan den, genom sin enorma omfattning, driva fram nydanande mer hållbara lösningar. Lösningar som har potential att skapa mer värde och minskade kostnader för offentligheten. För att lyckas krävs dock ny kunskap, t ex kopplat till teknik, ekonomi och juridik, om hur man på bästa sätt upphandlar dessa mer cirkulära och hållbara lösningar.  Det här får du lära dig När du har gått kursen kommer du att ha lärt dig: olika koncept och strategier kopplat till cirkulär ekonomi vilka hinder och drivkrafter som finns för implementering av cirkulära strategier vid offentlig upphandling vilka rättsliga normer som möjliggör, begränsar eller förhindrar upphandling av cirkulära lösningar grundläggande principer för kravhantering och uppföljning Vem kan gå kursen? Alla som har ett intresse för upphandling av cirkulära lösningar. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma personer inom näringsliv och organisationer som arbetar med offentlig upphandling, eller personer som studerar upphandling. Kursen är öppen för alla och gratis. Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen. Upplägg Kursen ges online och på distans, och du kan följa kursen i din egen takt. Kursmaterialet bygger på inspelade föreläsningar och läsanvisningar.

Remanufacturing – what is it and why do it?

Learn about remanufacturing in this short introduction course. After you have completed this course you will be able to define what remanufacturing is and explain its drivers and challenges. The course also brings up industrial remanufacturing examples from all around the world.About the courseThis course describe what remanufacturing is by defining it and showing existing industrial remanufacturing examples. It also brings up drivers and challenges to remanufacturing and what the economic and environmental aspects that are connected to remanufacturing. Topic covered by the courseWhen you have passed this MOOC you will be able to: - define remanufacturing- give industrial examples of remanufacturing- explain drivers and challenges to remanufacturing- connect economic and environmental aspects to remanufacturingWho can take the course?The course is open to everyone and free. There are no requirements for prior knowledge or special qualifications to participate in the course. Course structureThe course is an online course where teaching is completely by remote methods, using a web-based platform. It consists of several pre-recorded lectures, readings and exercises.

Responding to the metacrisis – untangling myths and values to help us navigate our future

This is a course for professionals and PhD students seeking a wider understanding of our current global predicaments, how to make sense of them, and how to respond. The first module introduces the Anthropocene, The Great Acceleration, Planetary Boundaries along with causal relationships between energy, technology, economy, values and the human and more-than-human experience. The second module explores how our own cognition, values, norms and emotions guide our responses to the crises of our time, and how we can formulate coherent responses based on our experiences. The third introduces a way of reasoning about the world in terms of interconnected systems instead of independent problems, and explores what such a view means for us. The course is run online with 2h highly interactive seminars connected to each module along with recorded material, readings and exercises.