MAGISTERUTBILDNING I DEMENSVåRD FöR LäKARE

Card image cap
 • DURATION
  105 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Health care
 • CREDITS
  60.0 HP
 • INSTITUTION
  Karolinska Institutet
 • START DATE
  2023-09-21
 • END DATE
  2025-09-21

COURSE DESCRIPTION

Magisterutbildningen i demensvård är utvecklad för dig som är läkare och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen. Den vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på din arbetsplats.

 

Foto: Getty Images

Om utbildningen


Magisterutbildningen i demensvård för läkare låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens. Utbildningen har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Utbildningen ges på engelska. 


Vem är utbildningen för?


Detta är en praktiskt användbar utbildning för läkare som vill:

 • Utveckla din kompetens kring hjärnan och demens
 • Hantera ditt arbete med större djup och trygghet
 • Ha kunskap att möta patientens behov i tid
 • Bättre förstå samhällsaspekter kring demens
 • Öka patientens trygghet och arbeta patientsäkert

Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen. Du kan till exempel vara kliniskt ansvarig läkare för patienter med demensproblematik, primärvårdsläkare, geriatriker, psykiatriker eller neurolog.

Tid och plats


Studierna bedrivs på distans via webben på halvfart under fyra terminer: HT 2023 t.o.m. HT 2025 med start den 21 september 2023.

courses you may also like