MAGISTERUTBILDNING I DEMENSVåRD FöR ARBETS- OCH FYSIOTERAPEUTER

Card image cap
 • DURATION
  105 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Health care
 • CREDITS
  60.0 HP
 • INSTITUTION
  Karolinska Institutet
 • START DATE
  2023-09-21
 • END DATE
  2025-09-21

COURSE DESCRIPTION

En unik webbaserad magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och resultatet kan användas på arbetsplatsen.

 

Foto: Getty Images


Om utbildningen


Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter är helt webbaserad. Den har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och resultatet kan användas på arbetsplatsen. Upplägget ger dig möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och att bättre möta personer med demens och deras behov. Undervisningen sker på engelska. 

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Silviahemmet arbetar med vård och utbildning samt främjande av forskning inom demensområdet - för högsta möjliga livskvalitet oavsett sjukdomsgrad. 


Innehåll


Under utbildningen kommer arbetsterapeuter och fysioterapeuter att läsa vissa moment tillsammans, medan andra moment är professionsspecifika. Utbildningen leder fram till en magisterexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi.

 

courses you may also like