VINDKRAFTKURS

Card image cap
 • DURATION
  35 HOURS
 • SUBJECT AREA
  Climate Transition
  Energy
 • COURSE LEVEL
  MOOC
 • CREDITS
  0.0 HP
 • INSTITUTIONS
  Uppsala University
  Open for the Climate
 • STUDY TYPE
  MOOC

COURSE DESCRIPTION

FÖR VEM Vindkraftskurs.se riktar sig till handläggare i kommuner och länsstyrelser samt till alla som vill lära mer om vindkraft.

VAD OCH VARFÖR Syftet med kursen är att öka kunskapen om vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden.

NÄR OCH HUR Du väljer själv när samt i vilken takt du vill genomföra momenten. Samtliga delar av kursen är avgiftsfria.

 

Vindkraftskurs.se är uppbyggd av fyra moduler:

1. Vindkraftens förutsättningar

2. Miljöpåverkan

3. Prövning och tillsyn

4. Idébank & lokal nytta

Inne i modulerna finns både sökfunktion och kursöversikt, så att du lätt kan orientera dig genom kursens innehåll.

Att gå igenom hela kursen tar ca 3–5 dagar beroende på hur intensivt/extensivt du läser. Du kan även välja att läsa delar av kursen.

courses you may also like