learning for professionals

Production and Logistics

8 RESULTS

Digital twins, XR and AI for Industry 4.0

By taking part in this course you will learn about the role of visualization in industrial applications with a specific focus on Industry 4.0. You will learn how to evaluate and develop production systems and processes that integrate visualization technologies, such as digital twins, virtual and augmented reality and are supported by artificial intelligence.

Industrialization and Ramp-up in Industry 4.0

You will learn methods, tools, and strategies for your company to gain a world class competence in the industrialization of new products and production technologies. If you are involved in the activities of industrialization, product or process introductions, and integration of new products and/or production technologies, then this course is for you.

Industry 4.0 - Introduction

Would you like to know what Industry 4.0 is about? Then this course is for you! In the course, we look at enabling technologies of Industry 4.0 from a human and industrial perspective. The course covers many topics and you will learn the basic terminology related to Industry 4.0 as well as insight and understanding of the Fourth Industrial Revolution and how it is set to affect industry and individuals.

Industry 4.0 - Optimization of Production Systems

Advance your skills in simulation and optimization! This course aims to provide knowledge on how different methods can be applied to optimize production systems. We will begin with the concept of optimization theory, and then start building simulation models of production systems. After that, we will practice different methods to optimize production systems.  

Industry 4.0 - Realisation

The course covers digitalisation and automation technologies and their application in smart factories. Technologies covered include simulation and deployment, digital twin, connectivity as an enabler for e.g. predictive maintenance, manufacturing execution systems and robotics.

MTM Time Studies for Manual Processes G1N

To be translated En nyckelfaktor för att bedriva konkurrenskraftig produktion i Sverige och Europa är att vi kan beskriva manuellt arbete på ett entydigt sätt, driva metodförbättringar och objektivt fastställa cykeltider utan subjektiva bedömningar av prestation. I denna kurs får du lära dig grunderna för tidmätning av manuellt arbete och hur du genomför en analys av manuellt monteringsarbete i en produktionsanläggning. Denna tidmätning kan sedan ligga till grund för exempelvis balansering och optimering av en produktionslina. Efter kursen har du möjlighet att genomföra certifieringsprov för MTM-SAM hos MTM-Föreningen i Norden (kostnad för att genomföra certifieringsprov tillkommer). MTM används för att analysera och tidsbestämma manuellt arbete. Det är ett så kallat elementartidsystem. Det bygger på en enkel princip: För en viss definierad rörelse finns det ett enhetligt tidsvärde bestämt. Utifrån MTM-systemet kan varje manuell arbetsoperation uppdelas i grundrörelser (ex. greppa och placera), som tillsammans utgör en komplett arbetsoperation, exempelvis att plocka en slangklämma från en låda och montera den. Var och en av de definierade grundrörelserna har tilldelats ett bestämt tidsvärde. Detta tidsvärde är fastställt med hänsyn till rörelsens natur och förhållanden, under vilka den utförs. Kurskod, ansökningskod, plats och taktPR023G, HS-21799, flexibel, 25% Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser

Optimization Driven Design G2F

The course begins with an introduction to optimization-driven design and how it is used in industrial contexts, this is followed by solution methods for optimization problems in a variable. These introductory parts of the course deal with unlimited optimization and the focus is on creating a variety of solution methods for different types of optimization problems. Examples of solution methods that are treated are linear programming (LP), Newton's method, secant methods and the steepest descent method. In these latter methods, problems are considered in several variables, which also applies to the remaining parts of the course. For limited optimization problems, different methods for handling coercion are presented, for example Karush-Kuhn-Tucker (KKT), quadratic programming (QP), active quantities and multipliers. The course continues with convex optimization and variation differences with application in mechanical engineering and ends with structure, shape and topology optimization. After completed course the student should be able to:show familiarity with basic optimization algorithms and their use,display knowledge about how structural and design optimization can be used during the design process,demonstrate comprehension of how optimization driven design is used in the development of sustainable products,demonstrate the ability to use topology optimization in structural analyses,demonstrate the ability to perform sensitivity analyses,demonstrate the ability to perform a major optimization driven design project.  

Smart Logistics

Are you working with logistics in the manufacturing industry? Then this is a course for you! The course is specially designed for those who work with logistics in the manufacturing industry and it will give you an increased understanding of how to design smart logistics systems. You will get to analyse your company's logistics system and with the help of various Industry 4.0 technologies you will identify possible ways to improve the logistics system of your own company.