Search

Linköping University

In close collaboration with the business world and society, Linköping University (LiU) conducts world-leading, boundary-crossing research in fields including materials science, IT and hearing. In the same spirit, the university offers many innovative educational programmes, many of them with a clear vocational focus, leading to qualification as, for example, doctors, teachers, economists and engineers. LiU has 35,900 students and 4,300 employees on four campuses. Together we seek answers to the complex questions facing us today. Our students are among the most desirable in the labour market and international rankings consistently place LiU as a leading global university. LiU achieved university status in 1975 and innovation is our only tradition.

7 RESULTS

Cirkulär ekonomi – en kort grundkurs

Funderar du över vad en cirkulär ekonomi innebär och hur den påverkar dig som privatperson och i ditt yrkesliv? Då ska du ta del den här korta grundkursen, som bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Utbildningen lyfter fram några grundläggande koncept och strategier som du kan dra praktisk nytta av såväl i ditt yrkesliv som privatliv.Om den här kursenHållbarhet är högaktuellt, för individer, företag och samhället i stort. Det är inte längre en fråga om vi har miljöproblem eller inte. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande. En nyckel till en mer cirkulär ekonomi är att vända resursutmaningar till möjligheter till förändring och innovation. Ökad cirkulär och effektiv resursanvändning gynnar företagens konkurrenskraft och gör samhället mer hållbart genom t ex minskad resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social rättvisa. Gör dig redo för en cirkulär och hållbar framtid! Kursen är en kort snabbkurs i cirkulär ekonomi. Du lär dig om grundläggande koncept och strategier för utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Kursen bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Kunskaper du kommer att ha praktisk nytta av i ditt fortsatta yrkesliv och privat. Det här får du lära digNär du har gått kursen kommer du att:- kunna övergripande redogöra för vad cirkulär ekonomi är- ha förståelse för grundläggande koncept kopplat till cirkulär ekonomi Vem riktar sig kursen mot?Alla som har ett intresse för cirkulär ekonomi. Målgruppen är personer som vill få en grundkunskap om cirkulär ekonomi, exempelvis:- lärare- ingenjörer- politiker- beslutsfattareKursen är öppen för alla och gratis. Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen. UppläggKursen består av sju moduler, som sätter cirkulär ekonomi i ett historiskt perspektiv, förklarar begreppet och ställer frågan vad cirkulär ekonomi är för dig. 

Grunderna i AI

KursinnehållKursen syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens. Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som hur sökning och maskininlärning fungerar samt konsekvenser av AI på samhället.  Börja läsa när du vill Du kan börja läsa kursen i stort sett när du vill då kursen är en online-kurs med flexibel antagning. Du gör ansökan till den termin du tänker börja läsa kursen. Vill du börja direkt så ansöker du till innevarande termin, eller så väljer du den termin du tänker börja. Termin väljer du här ovan, så kommer du till rätt ansökningstillfälle. KursformatKursen är en distanskurs som görs i egen takt och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av kursmaterialet och examineras med självrättande tester och inlämningar. Du som har gjort Elements of AI kan anmäla dig till den här kursen för att få dina resultat validerade. Det gäller både den svenska och den engelska versionen av kursen. Du måste inte göra om kursen, däremot måste du ladda upp certifikatet från Elements of AI och göra ett valideringstest med frågor motsvarande de som finns i Elements of AI för att säkerställa att det verkligen är du som gått igenom kursen. För mer information se denna länk. Kursen handleds över internet. Information om behörighetObservera att du vid ansökan till kursen måste kunna styrka att du har grundläggande behörighet. Om dina gymnasiemeriter inte redan finns på dina sidor på antagning.se så behöver du ladda upp gymnasieexamen, eller motsvarande, på antagning.se i samband med din ansökan.

Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI

KursinnehållKursen syftar till att ge en introduktion till praktisk AI, med fokus på grundläggande maskininlärning. Syftet är att förstå hur man kan skapa AI-system med hjälp av maskininlärning, få inblick i teknikens möjligheter och begränsningar, samt få en överblick över vanliga metoder för maskininlärning. Börja läsa när du villDu kan börja läsa kursen i stort sett när du vill då kursen är en online-kurs med flexibel antagning. Du gör ansökan till den termin du tänker börja läsa kursen. Vill du börja direkt så ansöker du till innevarande termin. Termin väljer du här ovan, så kommer du till rätt ansökningstillfälle.  KursformatKursen är en distanskurs som görs i egen takt och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av kursmaterialet och examineras med självrättande tester och inlämningar. Du som har gjort Elements of AI, Part 2: Building AI kan anmäla dig till den här kursen för att få dina resultat validerade. Detta innefattar att göra ett valideringstest med frågor motsvarande de som finns i Elements of AI, Part 2: Building AI för att säkerställa att det verkligen är du som gått igenom kursen. För mer information se denna länk. Kursen handleds över internet. Information om behörighetObservera att du vid ansökan till kursen måste kunna styrka att du har grundläggande behörighet. Om dina gymnasiemeriter inte redan finns på dina sidor på antagning.se så behöver du ladda upp gymnasieexamen, eller motsvarande, på antagning.se i samband med din ansökan.

Offentlig upphandling av cirkulära lösningar

Arbetar du med offentliga upphandlingar? Du kan spela en viktig roll i Sveriges strävan mot att bli mer hållbart och cirkulärt. I den här kursen får du lära dig mer om hur du genom upphandling kan bidra till att driva fram mer innovativa och hållbara lösningar.  Om den här kursen Offentlig upphandling kan spela en viktig roll för att nå ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. I Sverige motsvarar den idag snart 1 000 miljarder kr per år och rätt använd kan den, genom sin enorma omfattning, driva fram nydanande mer hållbara lösningar. Lösningar som har potential att skapa mer värde och minskade kostnader för offentligheten. För att lyckas krävs dock ny kunskap, t ex kopplat till teknik, ekonomi och juridik, om hur man på bästa sätt upphandlar dessa mer cirkulära och hållbara lösningar.  Det här får du lära dig När du har gått kursen kommer du att ha lärt dig: olika koncept och strategier kopplat till cirkulär ekonomi vilka hinder och drivkrafter som finns för implementering av cirkulära strategier vid offentlig upphandling vilka rättsliga normer som möjliggör, begränsar eller förhindrar upphandling av cirkulära lösningar grundläggande principer för kravhantering och uppföljning Vem kan gå kursen? Alla som har ett intresse för upphandling av cirkulära lösningar. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma personer inom näringsliv och organisationer som arbetar med offentlig upphandling, eller personer som studerar upphandling. Kursen är öppen för alla och gratis. Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen. Upplägg Kursen ges online och på distans, och du kan följa kursen i din egen takt. Kursmaterialet bygger på inspelade föreläsningar och läsanvisningar.

Remanufacturing – what is it and why do it?

Learn about remanufacturing in this short introduction course. After you have completed this course you will be able to define what remanufacturing is and explain its drivers and challenges. The course also brings up industrial remanufacturing examples from all around the world.About the courseThis course describe what remanufacturing is by defining it and showing existing industrial remanufacturing examples. It also brings up drivers and challenges to remanufacturing and what the economic and environmental aspects that are connected to remanufacturing. Topic covered by the courseWhen you have passed this MOOC you will be able to: - define remanufacturing- give industrial examples of remanufacturing- explain drivers and challenges to remanufacturing- connect economic and environmental aspects to remanufacturingWho can take the course?The course is open to everyone and free. There are no requirements for prior knowledge or special qualifications to participate in the course. Course structureThe course is an online course where teaching is completely by remote methods, using a web-based platform. It consists of several pre-recorded lectures, readings and exercises.

Responding to the metacrisis – untangling myths and values to help us navigate our future

This is a course for professionals and PhD students seeking a wider understanding of our current global predicaments, how to make sense of them, and how to respond. The first module introduces the Anthropocene, The Great Acceleration, Planetary Boundaries along with causal relationships between energy, technology, economy, values and the human and more-than-human experience. The second module explores how our own cognition, values, norms and emotions guide our responses to the crises of our time, and how we can formulate coherent responses based on our experiences. The third introduces a way of reasoning about the world in terms of interconnected systems instead of independent problems, and explores what such a view means for us. The course is run online with 2h highly interactive seminars connected to each module along with recorded material, readings and exercises.

Sustainable and Democratic digital governance

An introduction to the challenges that both public leadership and governance face in an increasingly digital and globalized world. The content is based on theories and models with global applicability, and uses examples on how Swedish public leadership and governance have met real crises. About the course This course is an accessible introduction to the challenges that both public leadership and governance face in an increasingly digital and globalized world. The content is based on theories and models with global applicability, and uses examples on how Swedish public leadership and governance have met real crises such as climate change, COVID-19, migration crisis, ageing population. The course provides an understanding of how public leadership and governance can address digitalization in sustainable ways building on Swedish illustrations. Topic covered by the course You will get an comprehensive introduction to the challenges that public leadership and governance structure will face through digitalization process.Engage with the topic through your own work and reflection and practice on peer-review on a particular topic.Engage with a selection of relevant and up-to date literature that will be accessible through the course.Who can take the course?The course is open to everyone and free. There are no requirements for prior knowledge or special qualifications to participate in the course. Course structure The course is web-based and is conducted entirely remotely via a web-based course platform. It is divided into four modules: First module will give an overarching introduction to the overall concepts of sustainability, digitalization and democracy. We will be staying mostly conceptual and theoretical in the first week. At the end of the week there will be a digital quiz and an scrapbook assignment. Second module there will be a discussion around institutions and what digitalization has meant looking at practical examples such as Transportation agency and the Linköping Municipality. At the end of the week there will be a digital quiz and an scrapbook assignment. Third week will delve more into the practical implications of diglitalisation for areas such as E-government, social services and health care. At the end of the week there will be a digital quiz and an scrapbook assignment. The last module will be based around self-study and the compilation of a scrapbook that will be uploaded to Lisam and then discussed and reviewed in an online forum setting. Each participant will produce one scrapbook and review three different scrapbooks during the last module.